SVEK13005U Medicin, kirurgi og reproduktion - Mindre Husdyr

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Medicine, Surgery and Reproduction - Companion Animals

Uddannelse

Kandidatkursus på veterinæruddannelsen - obligatorisk

Kursusindhold

Teoretisk undervisning (Forelæsninger) i medicin, kirurgi og reproduktion hos familiedyr (hund, kat, eksotiske hobbydyr)

 • Indføring i medicinske, kirurgiske og reproduktions sygdomme
 • Problemorienteret (POMR-baseret) patient tilgang 

 

Øvelser 

 • Håndtering af hunde og katte
 • Klinisk undersøgelsesmetodik
 • Kirurgiske principper og perioperative overvejelser 
 • Grundlæggende anæstesi og analgesi
Målbeskrivelser

Formålet med dette kursus er, at den studerende skal erhverve sig viden, færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for at undersøge en patient, analysere relevante oplysninger og tilrettelægge en diagnostisk og terapeutisk plan for patienter med medicinske, kirurgiske eller reproduktionssygdomme hos familiedyr. Kurset omfatter træning i klinisk undersøgelsesmetodik samt basale kirurgiske teknikker. Kurset relaterer sig således til den danske lov om dyrlæger (Lov om dyrlæger (LBK nr.. 48 af 11/01-2017) § 12 stk. 1, PKT 1-3).

 

Efter at have gennemført kurset skal den studerende kunne: 

Viden: 

 • Beskrive sygdomsprototyperne dvs. forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose, terapi og prognose
 • Redegøre for principielle diagnosticerings- og terapistrategier 
 • Redegøre for nomenklaturen for sygdomme, kliniske fund samt diagnosticerings- og terapiprocedurer
 • Redegøre for kommunikationens betydning i forholdet mellem dyrlæge og klient

 • Redegøre for forskellige mestrings- og copingstrategier i forhold til at opdage og forebygge overbelastning og stress

 

Færdigheder: 

 •  
 • Forklare udrednings- og diagnosticeringsprincipper for de vigtigste medicinske, kirurgiske og reproduktions sygdomme
 • Udføre en fuld systematisk klinisk undersøgelse af en hund eller kat 
 • Skrive en problemorienteret medicinsk journal (POMR) baseret på anamnese og klinisk undersøgelse 
 • Redegøre for almindelige teknikker og materialer i forbindelse med bandagering 
 • Foretage korrekt medicinhåndtering og injektion 
 • Forberede en patient til operation
 • Foretage kirurgisk håndvask- og desinfektion samt iklædning til operation 
 • Udføre operationer med særlig fokus på atraumatisk vævshåndtering, suturering, instrument håndtering, hæmostase samt intraoperativ komplikationshåndtering.
 •  

 

Kompetencer: 

 • Udforme en meningsfuld diagnostisk og terapeutisk plan for en patient med et typisk tilfælde af en sygdomsprototype
 • Være i stand til at arbejde i et operationsstuemiljø 

Small Animal Internal Medicine; R Nelson and C. Couto; Mosby

Yool, D. Soft tissue surgery, CABI, Wallingford, 2012, ISBN-13: 9781845938215 (tilgængelig online via REX).

Miles, JE. Orthopaedics CompendiumPreview the document (tilgængelig på Absalon)

BSAVA MANUAL OF CANINE & FELINE ANAESTHESIA & ANALGESIA by CHRIS SEYMOUR AND TANYA DUKE-NOVAKOVSKI (tilgængelig online via REX)

BSAVA MANUAL OF CANINE AND FELINE REPRODUCTION AND NEONATOLOGY, by G ENGLAND & A VON HEIMENDAHL

BSAVA MANUAL OF CANINE AND FELINE DERMATOLOGY by HILARY JACKSON AND ROSANNA MARSELLA

BSAVA Neurologi (tilgængelig online via REX)

VETERINARY DENTISTRY TO THE GENERAL PRACTITIONER by GORREL, C (online via REX)

VETERINÆR OFTALMOLOGI  (Links to an external site.)Links to an external site.by ELLEN BJERKÅS (online)

Forelæsninger (for at aktivere og bygge videre på den studerendes forudgående viden, at præsentere oversigter over specifikke kerneemner; at introducere praktiske øvelser):
Superviseret træning, herunder fx e-læring og guidede cases (for at understøtte læring af praktiske færdigheder, og at aktivere de studerende med henblik på at fremme læring af relevante principper og problemløsning i en klinisk sammenhæng).
Øvelser (for at lette indlæringen af relevante kliniske og kirurgiske metoder)

Klinisk undersøgelsesmetodik (KUM):
15 dages (3 ugers) øvelsesmodul hvor den studerende trænes i den systematiske kliniske undersøgelse af hund og kat, trænes i journalskrivning og introduceres til klientkommunikation

Kirurgisk teknik (KirTek):
10 dages (2 ugers) øvelsesmodul hvor de studerende lærer om aseptik, klargøring af patient til operation og trænes i basale kirurgiske teknikker.
Evalueringsmodel: Spørgeskema
Forelæsninger: 24 til 36 moduler på 3-4 timer, praktiske øvelser 25 dage per hold (maximalt 36 studerende per hold)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 90
 • Forberedelse (anslået)
 • 204,5
 • Praktiske øvelser
 • 104
 • E-læring
 • 10
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 412,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback i forelæsningsforløbet

Løbende feedback i kirurgisk teknik og klinisk undersøgelsesmetodik underkurserne.

Point
15 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Skriftlig eksamen afvikles ved KU-eksamenshuse som hovedregel midt i januar.
Den 4 timers skriftlig eksamen tester den studerendes teoretisk viden.
Krav til indstilling til eksamen

Studerende kan gå til teoretiske eksamen uanset kursusattest, men der kræves BÅDE godkendt kursusattest OG bestået teoretisk eksamen for at bestå kurset.

 

Kursusattest:  Kursusattest kan udstedes når

1) der har været 80% aktiv deltagelse i kirurgisk teknik,

2) der har været 80% aktiv deltagelse i klinisk undersøgelsesmetodik og

3) praktisk test i kirurgisk teknik er bestået.

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 ved den teoretiske eksamen skal den studerende kunne:

Viden: 

 • Beskrive sygdomsprototyperne dvs. forekomst, ætiologi, patogenese, diagnose, terapi og prognose
 • Redegøre for principielle diagnosticerings- og terapistrategier 
 • Redegøre for nomenklaturen for sygdomme, kliniske fund samt diagnosticerings- og terapiprocedurer 

 

Færdigheder: 

 • Forklare udrednings- og diagnosticeringsprincipper for de vigtigste medicinske, kirurgiske og reproduktions sygdomme

 

Kompetencer: 

 • Udforme en meningsfuld diagnostisk og terapeutisk plan for en patient med et typisk tilfælde af en sygdomsprototype

 

For at opnå bestået ved den praktiske eksamen i kirurgisk teknik skal den studerende kunne:

Færdigheder:

 • Redegøre for almindelige teknikker og materialer i forbindelse med bandagering 
 • Foretage korrekt medicinhåndtering og injektion 
 • Forberede en patient til operation
 • Foretage kirurgisk håndvask- og desinfektion samt iklædning til operation 
 • Udføre operationer med særlig fokus på atraumatisk vævshåndtering, suturering, instrument håndtering

 

Kompetencer:

 • Være i stand til at arbejde i et operationsstuemiljø