SVEB13032U Speciel patologi og fjerkræsygdomme - Praktisk

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Special Pathology and Poultry Diseases - Practicals

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i veterinærmedicin - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset indeholder tre elementer:

1. Praktisk øvelseskursus, hvor den studerende bl.a. deltager i den daglige sektion af huspattedyr og fjerkræ, organpræparation og –undersøgelse.

2. Teoretiske øvelser, hvor den studerende eksponeres for en bred vifte af makroskopiske læsioner i forskellige væv og organer fra huspattedyr. Undervisningen er fototekbaseret (en samling af fagrelaterede billeder med et udvalg af læsionstyper hos de forskellige dyrearter).

3. For fjerkræsygdomme gælder endvidere, at undervisningen omfatter produktionens opbygning, velfærdsproblematikker, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, herunder specielt høns. Undervisningen omfatter endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Målbeskrivelser

Speciel patologi:
Hovedformålet med undervisningen er, at studerende skal at kunne udrede:

1) årsager til patologiske forandringer

2) de enkelte organsystemers reaktionsmønstre på beskadigelse 

3) reaktionsmådernes morfologiske udtryk, makroskopisk såvel som histologisk, i relation til patofysiologiske mekanismer.

Herigennem forventes den studerende at være i stand til at beskrive, diagnosticere, udrede og evaluere patologiske forandringer i væv, organer og organsystemer. Den studerende vil kunne foretage sektioner af huspattedyr.

Fjerkræsygdomme:
Hovedformål er at give teoretisk og praktisk indførelse i forhold, der afspejler væsentlige arbejdsopgaver for dyrlæger herunder, fjerkræproduktionens infrastruktur, velfærd, relevant lovgivning, miljø- og ernæringsbetingede sygdomme, infektionssygdomme og organlidelser hos erhvervsfjerkræ, specielt hos høns. Hertil kommer endvidere bekæmpelses- og forebyggelsesstrategier.

Når kurset er færdigt forventes den at studerende at kunne:

Viden:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Forklare betydningen af regelret sektion og hygiejne samt valg af materialer udtaget ved sektion til videregående laboratorieundersøgelser, herunder fejlkilder og usikkerhed.
 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i væv, organer og organsystemer på makroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr og fjerkræ i Danmark.
 • Forklare årsager, disponerende faktorer og komplikationer til almindeligt forekommende patologiske forandringer og tilstande hos danske huspattedyr samt deres morfologiske udtryk i organer og væv.

 

Færdigheder:

 • Foretage sektion og præparere organer i forbindelse med obduktion af huspattedyr og fjerkræ med henblik på vurdering af læsioner og reaktioner i organerne.
 • Vurdere læsioner og reaktioner i væv, organer og organsystemer hos huspattedyr og fjerkræ på makroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.

 

Kompetencer:

 • Foretage patoanatomisk diagnostik hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Bedømme de samlede sektionsfund og ud fra disse og relaterede data foretage sygdomsdiagnostik.
 • Udrede grundlæggende forhold vedrørende læsioner og reaktioner i de enkelte organers celler og væv hos pattedyr og fjerkræ.

Anbefalet litteratur:

Fjerkræsygdomme:

 1.  M.Pattison, P.F. McMullin, J.M. Bradbury, 1)D.J. Alexander: Poultry Diseases, 6th edition, 2008
 2. Udleverede bilag


Speciel patologi:

 1. Necropsy - A Handbook and Atlas. Editor: Henrik Elvang Jensen, Biofolia, 2011.
 2. Pathologic Basis of Veterinary Diseases. 7th ed., J.F. Zachary. Mosby/Elsevier, 2022.
 3. Kødkontrol - Det Patoanatomiske Grundlag. H.E. Jensen, P.S. Leifsson, O.L. Nielsen, J.S. Agerholm & amp; T. Iburg. Biofolia, 2010.
 4. Udleverede Bilag
SVEB13025U Immunologi, Almen patologi og Patofysiologi.
SVEB13026U Infektionsmikrobiologi.
SVEB13031U Speciel Patologi og Fjerkræsygdomme-teori.
Et praktisk øvelseskursus, hvor sektionsteknik samt tolkning af sektionsfund er de centrale elementer. Regelmæssigt er der gennemgange for hele årgangen i makroskopisk diagnostik.
Øvelser kan være spredt over alle ugens dage afhængig af tilgængeligheden af egnede auditorier.
Kursus i sektionsteknik suppleres med e-læringskursus. Der etableres selvtestopgaver med henblik på check af færdigheder og viden opnået på kurser.

Fagets læringsmål bliver gjort tilgængeligt i elektronisk form.

Evalueringsmodel: Spørgeskema
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 62
 • Praktiske øvelser
 • 36
 • E-læring
 • 25
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 123,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
4,5 ECTS
Prøveform
Praktisk skriftlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Den praktisk-skriftlig eksamen i sektionssalen på 30 min.
Eksamen vil bestå af 15 stationer (12 speciel patologi og 3 fjerkræ). Der vil enten være billeder eller præparater ved stationerne, hvortil der vil være 1-2 spørgsmål. Ved hver station har de studerende 2 minutters besvarelsestid.
Spørgsmålene vil være efter samme principper som undervisningsformen, hvor fokus er på udredning af læsionsmanifestationer præsenteret ved f.eks. læsioner i organer (friske præparater) og vis på billedmateriale.
I forbindelse med præsentationen og de studerendes tolkning af materialet vil de studerende også skulle udrede tilsluttende teoretiske aspekter som f.eks. differentialdiagnoistiske overvejelser og sektionstekniske aspekter.

Bedømmelsen af eksamen baseres på en helhedsvurdering.
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: Bachelor i veterinærmedicin - KUnet

Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur. En bedømmer.
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkeligt niveau kunne:

Viden:

 • Forklare patologiske forandringer og patoanatomisk diagnostik ved lovgivningsregulerede sygdomme hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Forklare betydningen af regelret sektion og hygiejne samt valg af materialer udtaget ved sektion til videregående laboratorieundersøgelser, herunder fejlkilder og usikkerhed.
 • Bedømme og udrede patologiske forandringer i væv, organer og organsystemer på makroskopisk niveau for almindeligt forekommende sygdomme hos huspattedyr i Danmark.
 • Forklare årsager, disponerende faktorer og komplikationer til almindeligt forekommende patologiske forandringer og tilstande hos danske huspattedyr samt deres morfologiske udtryk i organer og væv.

 

Færdigheder:

 • Foretage sektion og præparerer organer i forbindelse med obduktion af huspattedyr og fjerkræ med henblik på vurdering af læsioner og reaktioner i organerne.
 • Vurdere læsioner og reaktioner i væv, organer og organsystemer hos huspattedyr på makroskopisk niveau med henblik på udredning af ætiologi/årsag, patogenese, komplikationer, differentialdiagnoser og patoanatomisk diagnostik.

 

Kompetencer:

 • Foretage patoanatomisk diagnostik hos huspattedyr og fjerkræ.
 • Bedømme de samlede sektionsfund og ud fra disse og relaterede data foretage sygdomsdiagnostik.
 • Udrede grundlæggende forhold vedrørende læsioner og reaktioner i de enkelte organers celler og væv hos pattedyr og fjerkræ.