SSUA15072U Specialeforberedende kursus

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Health research master thesis planning

Uddannelse

Obligatorisk kursus på den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Kursusindhold

Dette kursus har til formål at forberede den studerende til eget fremtidigt arbejde med kandidatspecialet, herunder opøve den studerendes evner til at planlægge, udvikle, gennemføre og formidle et sundhedsfagligt forskningsprojekt.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for hovedfaser og –elementer i planlægning og udførelse af et sundhedsfagligt forskningsprojekt
 • Redegøre for tidsstyringsredskaber og skriveteknikker
 • Redegøre for gældende regler for godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, herunder krav til databehandler- og samarbejdsaftaler
 • Redegøre for principperne bag god videnskabelig praksis/ansvarlig forskningspraksis


Færdigheder

 • Identificere mulige projektideer og vejledere
 • Præsentere projektideer og forskningsspørgsmål
 • Vurdere andres ideer og forskningsspørgsmål
 • Udarbejde en tidsplan og forholde sig til gennemførbarhed
 • Reflektere over projekt-/​forskningsprocessen


Kompetencer

 • Selvstændigt at planlægge sit projekt
 • Selvstændigt at formidle projektidé (skriftligt og mundtligt)
 • Give og modtage feedback (peer review/​fagfællebedømmelse/​opponance) på andres projektidé (skriftligt og mundtligt)
Forelæsning og holdtimer
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Holdundervisning
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 54
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 69
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kurset bestås gennem aktiv kursusdeltagelse, herunder aflevering af abstract/projektplan og deltagelse i peer-feedback.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

 

For at opnå bedømmelsen godkendt, skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for hovedfaser og –elementer i planlægning og udførelse af et sundhedsfagligt forskningsprojekt
 • Redegøre for tidsstyringsredskaber og skriveteknikker
 • Redegøre for gældende regler for godkendelse af sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, herunder krav til databehandler- og samarbejdsaftaler
 • Redegøre for principperne bag god videnskabelig praksis/ansvarlig forskningspraksis


Færdigheder

 • Identificere mulige projektideer og vejledere
 • Præsentere projektideer og forskningsspørgsmål
 • Vurdere andres ideer og forskningsspørgsmål
 • Udarbejde en tidsplan og forholde sig til gennemførbarhed
 • Reflektere over projekt-/​forskningsprocessen


Kompetencer

 • Selvstændigt at planlægge sit projekt
 • Selvstændigt at formidle projektidé (skriftligt og mundtligt)
 • Give og modtage feedback (peer review/​fagfællebedømmelse/​opponance) på andres projektidé (skriftligt og mundtligt)