SSUA15065E Eksamen i kvalitative metoder

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Exam in Qualitative Methods

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse - obligatorisk

 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 30
 • Forberedelse (anslået)
 • 83,5
 • Eksamen
 • 24
 • I alt
 • 137,5
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 24 timer
Prøveformsdetaljer
Kursusansvarlig udvælger en artikel, som har anvendt kvalitativt design og metode fra et tilfældigt peer reviewed tidsskrift
Krav til indstilling til eksamen

Opnået kursusattest (SSUA15064E)

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
En eller flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for de kvalitative metoders videnskabsteoretiske forankring og anvendelsesmuligheder

 • redegøre for og diskutere de forskellige indfaldsvinkler og metoder til udvælgelse (sampling) indsamling, analyse og fortolkning af kvalitative data

 • redegøre for de vigtigste principper ved deltagerobservation, planlægge og gennemføre indsamling af data og analyse heraf

 • redegøre for og diskutere de vigtigste principper ved gennemførelse af kvalitative forskningsinterviews

 • redegøre for og diskutere principper ved kvalitativ dataanalyse

Færdigheder

 • Foretage bedømmelse/evaluere en videnskabelig artikel (kvalitativt design og metode)ved at anvende internationalt anerkendte kvalitetskriterier