SSUA15054U Valgfrit klinisk ophold - 5 ECTS

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Elective clinical stay

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Kursusindhold

Formålet med det valgfri kliniske ophold er at give de studerende mulighed for at afprøve deres faglige kompetencer i praksis og få kendskab til fremtidige arbejdspladser, hvor deres sundhedsfaglige profil kommer i spil.

Den studerende kan tage et fagligt relevant ophold på forskningsenheder og videnskabelige institutter, i statslige-, regionale- og kommunale- såvel som private organisationer, hvor læringsudbyttet er tilsvarende uddannelsens faglige niveau. Den studerende skal selv tage initiativ til at arrangere sit ophold og aftale vilkårene for dette.

Med opholdet kan den studerende få indgående kendskab til arbejdsprocesser vedrørende forsknings- og udviklingsprojekter, øget fagligt netværk, tilegne sig viden om specifikke metoder eller arbejdsgange og råd og redskaber til at udføre egne projekter. Derudover er det en mulighed for at lære en virksomhed at kende som afsæt til at undersøge muligheder for beskæftigelse efter endt uddannelse.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver
 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver under opholdet


Kompetencer

 • bedømme anvendelsesmuligheder af den studerendes sundhedsfaglige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet
 • diskutere sundhedsfagligt relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført
Eksamen i SSUA15012E Videnskabsteori skal være bestået før påbegyndelse af valgfrit klinisk ophold
Selvarrangeret valgfrit ophold og vejledning
Hvor kan opholdet tages?
Der er ikke umiddelbart begrænsninger for, hvor opholdet kan tages. Opholdet skal dog forhåndsgodkendes af studienævnet for uddannelsen eller et udvalg nedsat af studienævnet for uddannelsen.

Vejleder skal være tilknyttet KU og skal mindst være på lektorniveau.
Det kan være en hjælp enten at rådføre sig på hhv. Institut for Folkesundhedsvidenskabs- eller Institut for Klinisk Medicins hjemmeside i forhold til hvor instituttets ansatte har deres hovedansættelse eller på Find en forsker.

Opholdets længde:
Et ophold skal mindst vare 3 uger fuld tid, dertil kommer forberedelse og rapportskrivning

Forhåndsgodkendelse
Forud for deltagelse i opholdet skal den studerende have en forhåndsgodkendelse. I det materiale, der fremsendes med henblik på opnåelse af forhåndsgodkendelse skal formålet med opholdet være ekspliciteret. Der skal endvidere foreligge en positiv udtalelse fra en ansvarlig person på afdelingen. Benyt blanket på KUnet - se mere under "Tilmelding"
 • Kategori
 • Timer
 • Projektarbejde
 • 137,5
 • I alt
 • 137,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, -
Rapporten skal fylde ml. 5 og 10 sider (A4, Times New Roman, 12, 1½ linjeafstand).

Godkendelse af opholdet:
For at opholdet kan godkendes, skal der umiddelbart efter opholdets afslutning afleveres en rapport, som gør rede for opholdet, de resultater/erfaringer, der er opnået i løbet af opholdet og de overvejelser de positive/negative resultater/erfaringer har afstedkommet. Rapporten skal godkendes af vejleder.
Krav til indstilling til eksamen

-

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at bestå forventes den studerende at kunne:

Viden

 • demonstrere viden om den pågældende arbejdsplads og dens opgaver

Færdigheder

 • beskrive kort og informativt det pågældende arbejdssted og dets opgaver
 • beskrive kort og informativt den studerendes opgaver under opholdet


Kompetencer

 • bedømme anvendelsesmuligheder af den studerendes sundhedsfaglige kompetencer til løsning af opgaverne på arbejdsstedet
 • diskutere sundhedsfagligt relevante overvejelser omkring arbejdsstedet og de opgaver, den studerende har gennemført