SSUA15033U Adfærdsvidenskabelige metoder

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Methods in Behavioral Sciences

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Kursusindhold

Kurset omfatter en introduktion til adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering. Formålet er, at de studerende tilegner sig tilstrækkelig viden indenfor disse områder til, at de kan medinddrage disse fagområder i analyser af sundhedsvidenskabelige problemstillinger.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes de studerende at kunne:

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående områder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at anvende basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering;
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets begreber og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til sundhedsvidenskabelig praksis, forskning og udvikling.
Forelæsninger og holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 50
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 69
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Prøveformsdetaljer
----
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Læs mere om de skriftlige stedprøver (herunder om standardopsætning ved PC-eksamener) i KUs eksamenshuse på KUnet: https://kunet.ku.dk/studie/sundhedsfaglig-ka/Sider/Emne.aspx?topic=Skriftlig%20stedpr%C3%B8ve%20(ITX-pr%C3%B8ve)&topicId=38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e#38107267-a40c-4d08-af54-bcf5de8a283e

 

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan på KUnet

Reeksamen

Se eksamensplan på KUnet

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:
 

Viden:

 • beskrive og redegøre for basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering
 • demonstrere et bredt kendskab til og overblik over de dele af ovenstående områder, som er særligt centrale for sundhedsvidenskaben
   

Færdigheder:

 • demonstrere færdigheder i at anvende basale begreber, metoder og teorier inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering
 • demonstrere evne til selvstændigt at integrere og reflektere over fagets begreber og problemstillinger og deres relation til andre fagområder inden for sundhedsvidenskaben
   

Kompetencer:

 • Den studerende skal have tilegnet sig viden inden for adfærdsvidenskabelig metodelære, måleteori og effekt evaluering i et omfang, der gør det muligt at tilegne sig ny viden inden for disse fagområder og at tage kritisk stilling til anvendelse og relevans af denne viden i forhold til sundhedsvidenskabelig praksis, forskning og udvikling