SSUA15032U  Epidemiologi

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Epidemiology

Uddannelse

Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse

Kursusindhold

Kurset har til formål at indføre de studerende i de basale principper for epidemiologi kombineret med eksempler på praktisk anvendelse og informationssøgning.

Målbeskrivelser

Viden

 • redegøre for og beskrive epidemiologiske undersøgelsesdesign
 • beskrive aldersstandardisering
 • redegøre for bias, fejl og confounding
 • beherske risiko kalkyle
   

Færdigheder

 • anvende deskriptiv og analytisk epidemiologi
 • fortolke resultatet af epidemiologiske undersøgelser
 • vurdere epidemiologiske artikler fra internationale tidsskrifter
   

 

 

Forelæsninger samt opgaveløsning.
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 24 timer
Skriftlig hjemmeopgave via digital eksamen
En side er ca. 2400 anslag inklusive mellemrum, 12 punkt skrift,
mellemrum 1½
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for og beskrive epidemiologiske undersøgelsesdesign
 • beskrive aldersstandardisering
 • redegøre for bias, fejl og confounding
 • beherske risiko kalkyle
   

Færdigheder

 • anvende deskriptiv og analytisk epidemiologi
 • fortolke resultatet af epidemiologiske undersøgelser
 • vurdere epidemiologiske artikler fra internationale tidsskrifter

 •  

Kompetencer

 • Indgående kendskab til forskningsmetode
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 24
 • Øvelser
 • 17,5
 • Forberedelse
 • 72
 • Eksamen
 • 24
 • I alt
 • 137,5