SSUA15031U Biostatistik 2

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Biostatistics 2

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Kursusindhold

Kurset har til formål at indføre de studerende i de basale principper for regressionsanalyse kombineret med eksempler på praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne

Viden

 • have kendskab til multipel lineær og logistisk regressionsanalyse og deres anvendelse i forbindelse med confounder-kontrol
   

Færdigheder

 • redegøre for korrelationer
 • redegøre for lineær regressionsanalyse
 • redegøre for logistisk regressionsanalyse

 

Forelæsninger og holdundervisning og med øvelser og skriftlige opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 56,5
 • Øvelser
 • 6
 • Eksamen
 • 0,5
 • I alt
 • 69,0
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 20 minutter
Mundtlig eksamen uden forberedelse på bagrund af skriftligt materiale
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

En intern medbedømmer

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • have kendskab til multipel lineær og logistisk regressionsanalyse og deres anvendelse i forbindelse med confounder-kontrol
   

Færdigheder

 • redegøre for korrelationer
 • redegøre for lineær regressionsanalyse
 • redegøre for logistisk regressionsanalyse