SSUA15011U Biostatistik 1

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Biostatistics 1

Uddannelse

Den sundhedsfaglige kandidatuddannelse

Kursusindhold

Kurset har til formål at indføre de studerende i de basale principper for biostatistik kombineret med eksempler på praktisk anvendelse.

Målbeskrivelser

Viden

 • overordnet kunne gøre rede for forsøgsdesign og principperne for en styrkeberegning
 • diskutere en videnskabelig artikel der benytter simpel statistik

 

Færdigheder

 • anvende deskriptive statistiske metoder, herunder gennemsnit, median, varians, spredning, percentiler, hyppigheder og histogrammer.
 • anvende simple metoder til hypotesetestning og bestemmelse af konfidensintervaller herunder sammenligning af hyppigheder og middelværdier, estimation, konfidensintervaller og p-værdier
 • beregne associationsmål for 2x2 tabeller med tilhørende konfidensintervaller
Forelæsninger og holdundervisning med øvelser og skriftlige opgaver.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 174
 • Øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 206
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 2 timer med opsyn.
Skriftlig prøve
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt

Digitale noter (Det er tilladt at uploade noter til ITX-eksamen via digital eksamen. Du finder et link til denne funktion under din prøve i Digital Eksamen).

Tilgang til Mathtype 6.8

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • overordnet kunne gøre rede for forsøgsdesign og principperne for en styrkeberegning
 • diskutere en videnskabelig artikel der benytter simpel statistik
   

Færdigheder

 • anvende deskriptive statistiske metoder, herunder gennemsnit, median, varians, spredning, percentiler, hyppigheder og histogrammer.
 • anvende simple metoder til hypotesetestning og bestemmelse af konfidensintervaller herunder sammenligning af hyppigheder og middelværdier, estimation, konfidensintervaller og p-værdier
 • beregne associationsmål for 2x2 tabeller med tilhørende konfidensintervaller