SPUM18003U Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Health and society in a multidisciplinary perspective

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Kursusindhold

Kurset gennemgår, hvordan sundhed og sygdom kan måles og analyseres, samt hvilken betydning sociale determinanter har for sundhed. Kurset sætter fokus på udvalgte folkesundhedsproblemer og socioøkonomiske faktorers betydning for borgeres sundhedsrelaterede handlinger og sundhed nationalt og internationalt.

Gennem kurset vil en række internationalt anerkendte forskere præsentere deres forskning, og disse bidrag sættes ind i en folkesundhedsvidenskabelig ramme, hvor tværfagligheden gøres tydelig. De studerende opnår kompetencer til at analysere folkesundhedsproblemer ved brug af forskellige videnstyper og til at vurdere, hvorledes forskellige vidensbidrag kan berige en samlet analyse og udvikling af aktiviteter til bedring af folkesundheden.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • Definere og fortolke centrale begreber for sundhed, sundhedsrelaterede handlinger, sygelighed og dødelighed i befolkningen
 • Have viden om de vigtigste risikofaktorer, sygdomme og deres byrde
 • Kunne redegøre for årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed og for, hvordan social ulighed i sundhed påvirker folkesundheden
 • Kunne redegøre for sundhed i et livsforløbsperspektiv og forstå, hvordan barndom og ungdom er vigtige perioder i forhold til risikoen for at udvikle såvel fysisk som psykisk sygdom senere i livet

 

Færdigheder

 • Forklare årsagsmekanismer for ulighed i sundhed og diskutere hvordan ulighed i sundhed påvirker folkesundheden i Danmark
 • Kunne anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, og psyko-sociale faktorers betydning for sundhed og sygelighed i befolkningen
 • Kunne analysere folkesundhedsproblemer i et tværfagligt perspektiv og vurdere initiativer til bedring af folkesundheden

 

Kompetencer

 • Skal kunne analysere årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed
 • Skal kunne indgå i tværvidenskabelige samarbejder
 • Selvstændigt kunne planlægge analyser af folkesundhedsproblemer ud fra et tværfagligt perspektiv og vurdere, hvorledes forskellige vidensbidrag kan berige en samlet analyse og udvikling af folkesundhedsindsatser

Lærebøger og et kompendium sammensat af bogkapitler og videnskabelige artikler

 

Det anbefales, at man har gennemført introduktion til epidemiologi og biostatistik eller at introduktion til epidemiologi og biostatistik tages samtidig med Sundhed og samfund i et tværvidenskabeligt perspektiv
Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 133
 • Øvelser
 • 20
 • Eksamen
 • 37
 • I alt
 • 210
Skriftlig
Mundtlig
Individuel
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 7 dage
Prøveformsdetaljer
Opgaven skrives individuelt. Besvarelsens omfang er maks. 8 normalsider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, 1½ linjeafstand) ekskl. litteraturliste og eventuelle bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

December 2023

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende demonstere den minimalt acceptable grad af opfyldelse af fagets læringsmål:

Efter endt kursus forventes den studerende at have/kunne:

Viden

 • Definere og fortolke centrale begreber for sundhed, sundhedsrelaterede handlinger, sygelighed og dødelighed i befolkningen
 • Have viden om de vigtigste risikofaktorer, sygdomme og deres byrde
 • Kunne redegøre for årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed og for, hvordan social ulighed i sundhed påvirker folkesundheden
 • Kunne redegøre for sundhed i et livsforløbsperspektiv og forstå, hvordan barndom og ungdom er vigtige perioder i forhold til risikoen for at udvikle såvel fysisk som psykisk sygdom senere i livet

 

Færdigheder

 • Forklare årsagsmekanismer for ulighed i sundhed og diskutere hvordan ulighed i sundhed påvirker folkesundheden i Danmark
 • Kunne anvende og diskutere sundhedspolitiske, socioøkonomiske, og psyko-sociale faktorers betydning for sundhed og sygelighed i befolkningen
 • Kunne analysere folkesundhedsproblemer i et tværfagligt perspektiv og vurdere initiativer til bedring af folkesundheden

 

Kompetencer

 • Skal kunne analysere årsagsmekanismer bag ulighed i sundhed
 • Skal kunne indgå i tværvidenskabelige samarbejder
 • Selvstændigt kunne planlægge analyser af folkesundhedsproblemer ud fra et tværfagligt perspektiv og vurdere, hvorledes forskellige vidensbidrag kan berige en samlet analyse og udvikling af folkesundhedsindsatser