SPUM15002U Introduktion til masterprojekt: skriveproces, videnskabsteori og etik

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Introduction to the Master Thesis: Writing Process, Theories of Science, and Ethics

Uddannelse

Dette kursus er en del af MPH - Master of Public Health. www.mph.ku.dk

Kursusindhold

Kurset skal forberede de studerende på arbejdet med deres masterprojekt og lære dem at udarbejde en folkesundhedsvidenskabelig problemstilling og diskutere det etiske og videnskabsteoretiske grundlag for en sådan problemstilling. Kurset giver de studerende en teoretisk forståelse af de etiske og videnskabsteoretiske begreber og perspektiver, som er relevante for udfordringer og problematikker inden for folkesundhed. Samtidigt arbejder de studerende konkret med øvelser, der træner og giver bred forståelse for skriveprocesser og strukturering af masterprojektet.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for et masterprojekt
 • være fortrolig med rammer og procedurer for projektforløbet
 • have kendskab til problemformulering og forskningsspørgsmål

 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

 

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som interview- og/eller forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.
Forelæsning, holdundervisning og gruppearbejde
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 19
 • Eksamen
 • 30
 • I alt
 • 69
Skriftlig
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, en uge
Prøveformsdetaljer
Som afslutning på kurset skal de studerende skrive et kursusopgave på 3-5 sider (ca. 2400 anslag pr. side inklusive mellemrum, 12 punkt skrift, mellemrum 1½).
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Eksamensperiode

Information omkring eksamensperiode og aflevering kan ses i eksamensplanen.

Reeksamen

Information omkring tidspunkt for reeksamen kan ses i eksamensplanen.

Ved reeksamen benyttes samme eksamensform som ved ordinær eksamen

Kriterier for bedømmelse

For at bestå skal den studerende:

Viden

 • have kendskab til kravene til udformning og strukturen for et masterprojekt
 • være fortrolig med rammer og procedurer for projektforløbet
 • kunne identificere etiske problemstillinger og gennemføre en rationel etisk argumentation

 

Færdighed

 • Kunne udarbejde en problemstilling for et projekt inden for det folkesundhedsvidenskabelige område
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter sig til beslutninger om undersøgelse, behandling og forebyggelse for gennemførelse af projektet

 

Kompetence

 • Kunne redegøre for den videnskabelige proces inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning; herunder have kendskab til samfundsvidenskabelig og humanistisk tænkning
 • kunne anvende de etiske grundbegreber, der knytter an til projekter, hvor mennesker indgår som interview- og/eller forsøgspersoner
 • have kendskab til de love, der knytter an til projekter, hvor mennesker er forsøgspersoner.