SPMM21011U Wet lab omics

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Wet Lab Omics

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk

Kursusindhold

Kurset Web lab omics vil give dig en dybere forståelse af, samt viden om, de laboratoriemetoder og værktøjer der er involveret i processen fra patientprøve til omics data til brug for klinik eller forskning.

Efter endt kursus har du fået en viden om, samt kan identificere mulige kilder til fejl, variation og usikkerhed for de forskellige processer samt data, og du lærer at vurdere disse kritisk. Du vil også få en forståelse for, samt viden om, omkostningsberegning for de enkelte processer og analyser.

Undervisningen er opbygget omkring team-based learning og cases kombineret med systematisk gennemgang af de forskellige metoder, værktøjer og processer, herunder kilder til fejl, variation og usikkerhed.

Emner der vil blive gennemgået:  metoder i genomics, transcriptomics, metabolomics, microbiomics og proteomics.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • have viden om grundlæggende teorier bag teknologier og laboratoriemetoder ved generering af OMICS data

 

Færdigheder:

 • have praktisk kendskab til genomsekventering

 

Kompetencer:

 • have opnået kompetencer til at kunne diskutere og vurdere variation og usikkerhed i de forskellige processer

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside: www.personligmedicin.ku.dk/​adgangskrav/​
Undervisningsformen vil være en blanding af fremmøde og online undervisning. Forelæsninger vil give dig teoretisk indføring i pensum samt diskutere metoder. Desuden vil der være praktisk laboratoriearbejde, hvor du arbejder med whole genome sequencing. Tilegnelse af forståelse for anvendelsen vil foregå gennem team-based learning og cases i tværfaglige grupper.

Kurset udbydes som blokkursus på i alt 9 uger i efterårssemestret.

2 x 2 dages fremmøde:
Forelæsninger, praktisk laboratoriearbejde og gruppearbejde på campus.

5 dages online undervisning:
Onlinedelen vil være fordelt over en måned med online undervisning og gruppearbejde med synopsis.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 90
 • Praktiske øvelser
 • 8
 • Projektarbejde
 • 16
 • Eksamensforberedelse
 • 7
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 138
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve
Individuel mundtlig eksamen på baggrund af skriftlig oplæg. Oplægget laves i grupper og må være på maksimalt 5 sider eksklusive referencer og evt bilag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen Bestået skal den studerende:

Viden:

 • have viden om grundlæggende teorier bag teknologier og laboratoriemetoder ved generering af OMICS data

 

Færdigheder:

 • have praktisk kendskab til genomsekventering

 

Kompetencer:

 • have kompetencer til at kunne diskutere og vurdere variation og usikkerhed i de forskellige processer