SPMM21005U Etik, ret og organisering af personlig medicin

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Ethical, Legal and Organisational Aspects of Personalised Medicine

Uddannelse

Dette kursus udbydes på Master i Personlig Medicin.

Masteruddannelsen er efteruddannelse for sundhedsprofessionelle.

Master i personlig medicin er udviklet i tæt samarbejde mellem de fire sundhedsvidenskabelige fakulteter på hhv. Københavns Universitet, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og Syddansk Universitet samt Danmarks Tekniske Universitet. På den måde sikrer vi, at du bliver undervist af nationale eksperter fra internationalt anerkendte forskningsmiljøer i Danmark.

Læs mere om uddannelsen på hjemmesiden: www.personligmedicin.ku.dk 

 

Kursusindhold

Bliv introduceret til det organisatoriske landskab for personlig medicin og få en grunding indføring i de etiske og retslige spændingsfelter mellem krop og data, patient og forsøgsperson, klinik og forskning, offentlig og privat, som aktualiseres i organiseringen af personlig medicin.

Kurset giver en teoretisk forståelse af de etiske, retslige og organisatoriske udfordringer, som personlig medicin rejser.

Du bliver introduceret til det organisatoriske landskab, som betinger lagring, udveksling og brug af data i en dansk kontekst. Du vil få en forståelse for de konkrete organisatoriske processer, hvori væv og data omsættes til viden, samt opnå indgående kendskab til de etiske og retslige spændingsfelter mellem krop og data, patient og forsøgsperson, klinik og forskning, offentlig og privat, børn og forældre, patient og familie, som aktualiseres i organiseringen af personlig medicin.

Du får redskaber til at analysere og navigere i de konkrete kliniske og forskningsmæssige sammenhænge, hvori risikobegreber, usikkerheder, tilfældighedsfund og samtykke-modeller forstås og kommunikeres. Den danske kontekst vil kontinuerligt sættes i forhold til internationale udviklinger.

Vi giver dig de analytiske redskaber til at forstå de globale forventningsøkonomier og transnationale forsknings- og datasamarbejder, der interagerer med skabelse af viden i lokale kontekster. Du får også et teoretisk grundlag for at forstå offentlig legitimitet i den danske velfærdsstat.

Målbeskrivelser


Efter endt kursus forventes den studerende at:

Viden:

 • Kunne beskrive det organisatoriske landskab for personlig medicin i Danmark og diskutere relevante etiske og retslige problemstillinger
 • Kunne diskutere samt reflektere over hvordan begrebet personlig medicin anvendes på tværs af arbejdsfelter
 • Kunne redegøre for gældende lovgivning og strukturer, der skaber rammerne for indsamling, opbevaring, klinisk og forskningsmæssig brug samt deling af biologisk materiale og sundhedsdata

 

Færdigheder:

 • Kunne analysere etiske implikationer af lagring og anvendelse af sundhedsdata i en dansk kontekst, herunder at forstå globale forventningsøkonomiers betydning for personlig medicin i Danmark
 • Have opnået redskaber til kritisk forståelse af de betingelser, som former tillid og offentlig legitimitet i en dansk kontekst
 • Kunne formidle sin viden om personlig medicin til patienter, kolleger og andre faggrupper

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere etiske, retslige og organisatoriske forhold i egen afdeling/eget fagområde, der har betydning for udviklingen af personlig medicin
 • Kunne planlægge forskning, udvikling, validering samt implementering af personlig medicin i lyset af etiske, retslige og organisatoriske forhold
 • Kunne opsøge og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om etiske, retslige og organisatoriske forhold

Artikler og udvalgte bogkapitler

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

 

Læs mere om ansøgningskrav på uddannelsens hjemmeside: www.personligmedicin.ku.dk/​adgangskrav/​
- 3 x 2 dages fremmøde
- Undervisning og gruppearbejde om projekt

Du skal forvente betydelig forberedelse til alle dele af kurset. Imellem de tre fremmøder vil der være selvstudier og gruppearbejde.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 18
 • Forberedelse (anslået)
 • 117
 • Projektarbejde
 • 35
 • Eksamen
 • 18
 • I alt
 • 206
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Eksamen består af en kursusopgave, som skrives individuelt eller i grupper i forlængelse af kursets undervisning og det projektarbejde, som kommer til at løbe parallelt med undervisningen.
Eksamensopgavens omfang er: 8 sider, hvis man skriver alene; 12 sider, hvis man er to til tre, som skriver sammen; 16 sider hvis man er fire, som skriver sammen.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Eksamensperiode

Se information om eksamenstidspunkt i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Reeksamen

Se information om tidspunkt for reeeksamen i uddannelsens eksamensplanen. Eksamensplanen offentliggøres på denne hjemmeside:  https://sund.ku.dk/uddannelse/studieinformation/eksamensplaner/

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende:

Viden:

 • Kunne beskrive det organisatoriske landskab for personlig medicin i Danmark og diskutere relevante etiske og retslige problemstillinger
 • Kunne diskutere samt reflektere over hvordan begrebet personlig medicin anvendes på tværs af arbejdsfelter
 • Kunne redegøre for gældende lovgivning og strukturer, der skaber rammerne for indsamling, opbevaring, klinisk og forskningsmæssig brug samt deling af biologisk materiale og sundhedsdata

 

Færdigheder:

 • Kunne analysere etiske implikationer af lagring og anvendelse af sundhedsdata i en dansk kontekst, herunder at forstå globale forventningsøkonomiers betydning for personlig medicin i Danmark
 • Have opnået redskaber til kritisk forståelse af de betingelser, som former tillid og offentlig legitimitet i en dansk kontekst
 • Kunne formidle sin viden om personlig medicin til patienter, kolleger og andre faggrupper

 

Kompetencer:

 • Kunne identificere etiske, retslige og organisatoriske forhold i egen afdeling/eget fagområde, der har betydning for udviklingen af personlig medicin
 • Kunne planlægge forskning, udvikling, validering samt implementering af personlig medicin i lyset af etiske, retslige og organisatoriske forhold
 • Kunne opsøge og anvende den nyeste videnskabelige litteratur om etiske, retslige og organisatoriske forhold