SODK23002U Evidensbaseret tandpleje – håndtering af tandlægelige problemstillinger (valgfag)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Evidence-based dentistry - handling of dentist-related problems

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit

Kursusindhold

I kurset skal den studerende identificere og arbejde evidensbaseret med problemstillinger en tandlæge kan komme ud for i sit arbejdsliv. I arbejdet med problemstillingerne skal den studerende belyse problemstillingen fra en videnskabelig, klinisk, patientorienteret, lovgivningsmæssig og samfundsmæssig vinkel, for at komme frem til de mest evidensbaserede løsninger og fremgangsmåder.

Målbeskrivelser

Viden

 • Identificere relevante problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Redegøre for begrebet evidensbaseret medicin, herunder applicering i praksis
 • Redegøre for de syv tandlægeroller
 • Redegøre for sundhedskompetencebegrebet og hvordan det påvirker oral sundhed hos den enkelte og i befolkningen
 • Redegøre for teorier om beslutningslære i relation til det tandlægefaglige arbejde
 • Kendskab til overordnede sundhedsøkonomiske begreber og mål

 

Færdigheder

 • Finde og vurdere den videnskabelige evidens for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Indhente og vurdere klinisk og patient-orienteret viden relateret til problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Sammenholde videnskabelig evidens med klinisk og patient-orienteret viden
 • Dokumentere og diskutere evidensen for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Finde og anvende relevante lovtekster

 

Kompetencer

 • Foreslå, udvikle og afprøve relevante løsnings-/​handlingsmuligheder ved problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Udarbejde forslag til hvordan en evidensbaseret tilgang til tandpleje kan implementeres
Gruppeundervisning, øvelser, selvstudium

Mundtlig feedback ved øvelser og gruppeundervisning
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Øvelser
 • 20
 • I alt
 • 69
Mundtlig
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Andet
Prøveformsdetaljer
Der skal fremstilles og godkendes en opgave og præsentation baseret på en udvalgt problemstilling
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

Viden

 • Identificere relevante problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Redegøre for begrebet evidensbaseret medicin, herunder applicering i praksis
 • Redegøre for de syv tandlægeroller
 • Redegøre for sundhedskompetencebegrebet og hvordan det påvirker oral sundhed hos den enkelte og i befolkningen
 • Redegøre for teorier om beslutningslære i relation til det tandlægefaglige arbejde
 • Kendskab til overordnede sundhedsøkonomiske begreber og mål

 

Færdigheder

 • Finde og vurdere den videnskabelige evidens for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Indhente og vurdere klinisk og patientorienteret viden relateret til problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Sammenholde videnskabelig evidens med klinisk og patient-orienteret viden
 • Dokumentere og diskutere evidensen for problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Finde og anvende relevante lovtekster

 

Kompetencer

 • Foreslå, udvikle og afprøve relevante løsnings-/​handlingsmuligheder ved problemstillinger inden for det tandlægefaglige arbejde
 • Udarbejde forslag til hvordan en evidensbaseret tilgang til tandpleje kan implementeres