SODK19043U Oral patologi og medicin 3

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Oral Pathology and Medicine 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den tandlægestuderende som færdiguddannet kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset indgående mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller der skal henvises til specialklinik. Hvad angår de almindeligste mundslimhindesygdomme, skal den studerende desuden kunne udføre adækvat ikke-kirurgisk behandling. Det væsentligste indhold i kursus er bivirkninger i mundhulen ved kræftbehandling, hæmatologiske sygdommes orale manifestationer, ”burning mouth syndrome” samt henvisningsprocedurer. Endvidere diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af lokale mundslimhindelidelser samt orale manifestationer af almensygdomme.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • redegøre for aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler samt for spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme/​-forandringer, der primært opstår hos den ældre del af befolkningen.
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling samt redegøre for henvisningsmuligheder og henvisningens udformning
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • forstå og bedømme videnskabelige artikler inden for fagområdet
   

Kompetence

 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • foretage struktureret anamneseoptagelse og korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • foretage korrekt henvisning af patienter til andre instanser i sundhedssystemet
 • fremskaffe og vurdere ny viden inden for fagområdet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • Medinddrage aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler samt spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme/​-forandringer i rådgivning, udredning, diagnostik og behandling af den ældre patient.
Kursus i oral patologi og medicin 2
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi samt oral patologi og medicin
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 28
 • Klinik
 • 6
 • I alt
 • 45
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for morfologiske og fysiologiske aldersrelaterede ændringer i mundslimhinde og spytkirtler, og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • Redegøre for aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler samt for spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme/​-forandringer, der primært opstår hos den ældre del af befolkningen.

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling samt redegøre for henvisningsmuligheder og henvisningens udformning
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • redegøre for medicinsk behandling af ældre og dennes indflydelse på den orale sundhedstilstand, forholdsregler ved ordination af medicin til ældre, samt den medicinske behandlings indflydelse på tandplejesituationen
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere kæbeforandringer med henblik på klassifikation, diagnose og sygdomsforløb på baggrund af anamnese samt kliniske og histopatologiske fund, herunder vurdere om der skal henvises til specialist
 • forstå og bedømme videnskabelige artikler inden for fagområdet
   

Kompetence

 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • foretage struktureret anamneseoptagelse og korrekt klinisk undersøgelse og udredning med henblik på diagnostik af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhinde- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • foretage korrekt henvisning af patienter til andre instanser i sundhedssystemet
 • fremskaffe og vurdere ny viden inden for fagområdet
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • Medinddrage aldersforandringer i mundslimhinde og spytkirtler samt spytkirtel-, mundslimhinde- og kæbesygdomme/​-forandringer i rådgivning, udredning, diagnostik og behandling af den ældre patient.