SODK19042E Integreret eksamen i oral kirurgi samt oral patologi og medicin

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Exam in Oral Surgery, Oral Pathology and Medicine

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Eksamen knytter sig til kursus i oral kirurgi 1, kursus i oral kirurgi 2, kursus i oral kirurgi 3 kursus i oral patologi og medicin 1, kursus i oral patologi og medicin 2, kursus i oral patologi og medicin 3
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 4
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i oral kirurgi 2
Kursus i oral patologi og medicin 2
Eksamen i oral rehabilitering

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Oral kirurgi

Viden

 • redegøre for behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi indeholdende anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • redegøre for rodresektion og retrograd rodfyldning
 • ved lokalbedøvelse, redegøre for valg af præparat og form af lokalbedøvelse
 • redegøre for lokale og generelle kontraindikationer og lokale og generelle komplikationer ved lokalbedøvelse
 • redegøre for lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • redegøre for transalveolær og operativ ekstraktion
 • redegøre for indikation for og planlægge operative fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben
 • demonstrere viden om koronektomi
 • redegøre for sårheling og basalbiologiske principper ved traumer, dentoalveolær kirurgi inkl. præprotetisk kirurgi, implantologi, bløddelskorrektion og tandtransplantation og redegøre for behandlingerne
   

Færdighed

 • planlægge behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling
 • redegøre for biopsitagning og demonstrere principper for denne
 • redegøre for og anvende ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf samt kunne planlægge medicinsk og kirurgisk behandling af intraoral absces
 • redegøre for og planlægge profylaktisk- og kurativ- smertebehandling og brug af antibiotika
   

Kompetence

 • evaluere og opstille behandlingsforslag til nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse
 • redegøre for behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter
 • redegøre for og planlægge behandlingsplaner for lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning
 • klassificere og udvælge behandling af sygdomme i kæber og slimhinder på voksne og børn
 • beskrive hvilke værdier der bør ligge til grund for etiske overvejelser om behandlingsmuligheder og retten til autonomi for kirurgisk behandling
   

Oral patologi og medicin 

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhinde-, kæbe- og spytkirtelsygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinde, kæber og spytkirtler og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for morfologiske og fysiologiske aldersrelaterede ændringer i mundslimhinde og spytkirtler, og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
   

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinde, kæber og spytkirtler
 • diskutere betydningen af supplerende diagnostisk udredning i specialistregi
 • vurdere om en mundslimhinde-, kæbe- eller spytkirtelsygdom skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling samt redegøre for henvisningsmuligheder og henvisningens udformning
 • diagnosticere mundslimhinde- og spytkirtelsygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • redegøre for medicinsk behandling af ældre og dennes indflydelse på den orale sundhedstilstand, forholdsregler ved ordination af medicin til ældre, samt den medicinske behandlings indflydelse på tandplejesituationen
 • begrunde og gennemføre ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere kæbeforandringer med henblik på klassifikation, diagnose og sygdomsforløb på baggrund af anamnese samt kliniske og histopatologiske fund, herunder vurdere om der skal henvises til specialist
 • forstå og bedømme videnskabelige artikler inden for fagområdet
   

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • informere patienter om lidelser i mundslimhinde, kæber og spytkirtler på korrekt og for lægmand forståelig måde
 • udføre diagnostik og, med inddragelse af andre kurser i tandlægeuddannelsen, planlægge behandling af kæbesygdomme under hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling, herunder beslutte om en patient skal henvises til en anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde