SODK19037U Samfundsodontologi

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Community Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i samfunds- og retsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for og kundskaber til kritisk at anvende videnskabelig litteratur og forskning som løsningsmodel i forbindelse med odontologiske udfordringer. Herudover skal den studerende opnå kendskab til orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til videnskabelige studier 
 • Beskrive forskellige designs af videnskabelige studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejersystemet

 

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål
 • Kritisk læse, gennemgå og anvende videnskabelig litteratur
 • Beskrive mindre forskningsprojekter

 

Kompetencer 

 • Vurdere validitet og anvendelighed af videnskabelig litteratur
 • Fortolke og perspektivere betydningen af evidens-baseret viden i relation til individuelle patienter og befolkningen som helhed
 • Vurdere anvendeligheden af forskning som løsningsmodel og selv beskrive de væsentligste elementer til et forskningsprojekt, herunder baggrund, formål, hypoteser, design og materiale og metode inkl. analyser 

Se Absalon

Artikler anvendt i øvelsesundervisningen

Online forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning (SAU).
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi på 4. semester
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 11
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • I alt
 • 24
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Godkendt deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Overordnet redegøre for epidemiologiske metoder og teori
 • Forklare begreber, der relaterer sig til videnskabelige studier såsom populationsbegreber, årsags- konsekvensbegreber og confounding
 • Beskrive forskellige designs af epidemiologiske studier og kunne redegøre for deres anvendelse
 • Redegøre for metoder til monitorering af oral sygdom. Fx ved anvendelse af tværsnitsundersøgelse og sundhedsdataregistre (Sundhedsstyrelsens centrale odontologiske register og Sygesikringsregisteret)
 • Redegøre for aktuelle og fremtidige forekomster af orale sygdomme i befolkningen
 • Redegøre for centrale begreber inden for diagnostik og screening såsom sensitivitet, specificitet, likelihood ratio
 • Redegøre for distale determinanter for oral sygdom. Særligt sociale årsager til orale sygdomme, herunder begreber som sociale klasser, social mobilitet, normer, værdier og roller samt viden, holdning og sundheds- og sygdomsadfærd sat i relation til oral sygdom og brug af tandplejersystemet

 

Færdigheder

 • Anvende epidemiologiske sygdomsmål såsom prævalens, incidens, relativ risiko, odds ratio og redegøre for fortolkningen af disse mål
 • Kritisk læse, gennemgå og anvende videnskabelig litteratur
 • Beskrive mindre forskningsprojekter

 

Kompetencer 

 • Vurdere validitet og anvendelighed af videnskabelig litteratur
 • Fortolke og perspektivere betydningen af evidens-baseret viden i relation til individuelle patienter og befolkningen som helhed
 • Vurdere anvendeligheden af forskning som løsningsmodel og selv beskrive de væsentligste elementer til et forskningsprojekt, herunder baggrund, formål, hypoteser, design og materiale og metode inkl. analyser