SODK19032U Basal ortodonti 3

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Basic Orthodontics 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i ortodonti

Kursusindhold

Kurset skal sammen med kursus i basal ortodonti 1 og basal ortodonti 2 give den studerende indgående forståelse for principperne i ortodontisk behandling. Den studerende skal være i stand til at foretage behandlingskontrol, dvs. vurdere okklusionsændring og apparaturers virkning. Den studerende skal kunne udføre nødbehandling både på fast og aftageligt apparatur. Den studerende skal kunne udføre nødbehandlinger på retentions apparatur. Den studerende skal kunne visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk visitation i henhold til kriterier fastsat af Sundhedsstyrelsen vedrørende børne- og ungdomstandpleje. Dette indebærer, at den studerende skal kunne tilrettelægge en visitation dels ud fra individuelle hensyn og dels ud fra en populationsvurdering, hvor kriterierne køn, alder samt dental og skelettal modenhed indgår.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Færdighed

 • tage aftryk til ortodontiske studiemodeller
 • diagnosticere dentitionsfejl
 • foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • diagnosticere afvigelser i tandbuernes pladsforhold
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse.
 • udlevere og instruere i brug af aftageligt ortodontisk apparatur
 • kontrollere og justere aftageligt ortodontisk apparatur
 • kende bestanddele og procedurer for fast apparatur
 • kontrollere et fastsiddende ortodontisk apparatur og seponere dette
 • foretage en ortodontisk nødbehandling
 • kontrollere et retentionsapparatur og foretage nødbehandling på retentionsapparatur
 • udføre en ikke-kompliceret ortodontisk behandling under vejledning af specialtandlæge
   

Kompetence

 • Selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • kommunikere med patienter/forældre og personale omkring ortodontiske spørgsmål i et samarbejde med specialtandlægen
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge
Kursus i basal ortodonti 2
Forelæsninger og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i ortodonti
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 16
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 48
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Obligatorisk deltagelse i praktiske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Færdighed

 • tage aftryk til ortodontiske studiemodeller
 • diagnosticere dentitionsfejl
 • foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • diagnosticere afvigelser i tandbuernes pladsforhold
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse.
 • udlevere og instruere i brug af aftageligt ortodontisk apparatur
 • kontrollere og justere aftageligt ortodontisk apparatur
 • kende bestanddele og procedurer for fast apparatur
 • kontrollere et fastsiddende ortodontisk apparatur og seponere dette
 • foretage en ortodontisk nødbehandling
 • kontrollere et retentionsapparatur og foretage nødbehandling på retentionsapparatur
 • udføre en ikke-kompliceret ortodontisk behandling under vejledning af specialtandlæge
   

Kompetence

 • Selstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • kommunikere med patienter/forældre og personale omkring ortodontiske spørgsmål i et samarbejde med specialtandlægen
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
...
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i basal ortodonti 3

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for malokklusioners forekomst i befolkningen
 • redegøre for de undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik
 • analysere håndrøntgen og indplacere modenhedsstadier på tilvækstkurve
 • redegøre for dentitions- og okklusionsafvigelser samt pladsforhold og for betydningen af sådanne afvigelser for ortodontisk behandling
 • redegøre for, hvilken rolle kroppens vækst og modning samt funktion spiller for okklusionsudvikling
 • give eksempler på patologisk udvikling i kranium og kæber
 • redegøre for principperne i ortodontisk behandling
 • beskrive de biologiske forandringer, der sker i parodontalmembranen, når en tand flyttes ortodontisk
   

Færdighed

 • demonstrere indgående kendskab til de faktorer i kæbe- og tandudvikling samt funktion, der indgår i ortodontisk diagnostik
 • diagnosticere dentitionsfejl og afvigelser i pladsforhold samt foretage en cephalometrisk morfologisk analyse og diagnosticere og forklare okklusionsafvigelser
 • demonstrere evne til at kombinere flere biologiske faktorer i en samlet patientdiagnostik
 • demonstrere kendskab til den ortodontiske journal
 • demonstrere kendskab til aftageligt apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • demonstrere kendskab til fast apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • beskrive bestanddele og formål med retentionsapparatur
 • foretage behandlingsanalyse på en behandlet patient, herunder have kendskab til vækstanalyse
   

Kompetence

 • Selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
 • demonstrere evne til at kommunikere med patienter/forældre og personale om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • planlægge og visitere med henblik på rettidig udvælgelse til ortodontisk behandling hos specialtandlæge