SODK19028U Sundhed og sygdom - i samfunds- og børnetandplejeperspektiv, valgfag

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Health and disease - in a societal and child dentistry perspective, elective

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - valgfrit   
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen   
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi

 

Kursusindhold

Alle er forpligtet til at indberette SCOR-tal ( Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register), til Sundhedsstyrelsen, men hvad bruger man egentlig SCOR-tallene til i praksis? og hvilken indflydelse har det på patientbehandlingen ude i kommunerne for tandlægerne?

Valgfaget vil gøre dig klogere på netop det og give dig en bedre forståelse for cariesbehandlingsstrategier både på individ og populationsniveau.

Kurset vil veksle mellem forelæsninger/oplæg, teoretisk arbejde med litteratur på området og praktisk erfaring med planlægning/udarbejdelse af aktuel årsplan for indsatsområder ud fra afdelingen egne SCOR-tal.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for de lovmæssige og administrative forhold omkring SCOR i børnetandplejen

 • redegøre for formål, udbytte og mangler i SCOR 

 • redegøre for populationsstrategi og individuel risikovurdering

 • redegøre for metoder til sundhedsfremme

Færdighed

 • diskutere og vurdere de lovmæssige og administrative forhold omkring SCOR i børnetandplejen

 • at kunne diskutere populationsstrategi versus individuel risikovurdering

 • at kunne diskutere en større kommunes årsaktivitetsplan og fordeling af ressourcer

 • formidle og diskutere eget udarbejdet årsaktivitetsplan på baggrund af afdelingens egne SCOR tal 

Kompetence

 • planlægge programmer/indsatser i henhold til de lovmæssige og administrative forhold i børnetandplejen

 • tage ansvar for og koordinere/iværksætte programmer/indsatser til brug af både tandlæger og andet sundhedspersonale

 • tage ansvar for, på et fagligt grundlag, at planlægge tandbehandling for børn i børnetandplejen

 • Diverse lovtekster relateret til emnet
 • Artikler fra Tandlægebladet samt ATO
 • Udenlandske artikler
Selvstudie og gruppeundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 7
 • Teoretiske øvelser
 • 10
 • Projektarbejde
 • 16
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 40
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
På baggrund af en mindre skriftlig synopsis afholdes mundtlig gruppefremlæggelse i plenum af ca. 30 minutters varighed. Fremlæggelsen afholdes på kursets sidste dag.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for de lovmæssige og administrative forhold omkring SCOR i børnetandplejen

 • redegøre for formål, udbytte og mangler i SCOR 

 • redegøre for populationsstrategi og individuel risikovurdering

 • redegøre for metoder til sundhedsfremme

Færdighed

 • diskutere og vurdere de lovmæssige og administrative forhold omkring SCOR i børnetandplejen

 • at kunne diskutere populationsstrategi versus individuel risikovurdering

 • at kunne diskutere en større kommunes årsaktivitetsplan og fordeling af ressourcer

 • formidle og diskutere eget udarbejdet årsaktivitetsplan på baggrund af afdelingens egne SCOR tal 

Kompetence

 • planlægge programmer/indsatser i henhold til de lovmæssige og administrative forhold i børnetandplejen

 • tage ansvar for og koordinere/iværksætte programmer/indsatser til brug af både tandlæger og andet sundhedspersonale

 • tage ansvar for, på et fagligt grundlag, at planlægge tandbehandling for børn i børnetandplejen