SODK19027U Oral patologi og medicin 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Pathology and Medicine 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den studerende som færdiguddannet tandlæge kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset inkluderede mundslimhindesygdommes klassifikation, symptomer, diagnose og forløb, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller om der skal henvises til specialklinik. Kurset fokuserer på teoretisk viden som baggrund for at forstå kliniske, parakliniske og histologiske fund ved mundslimhindeforandringer og -sygdomme, herunder medfødte og erhvervede forandringer, præmaligne og maligne forandringer, infektioner, pigmenteringsforstyrrelser, medicinbivirkninger i mundslimhinden, orale manifestationer af autoimmune sygdomme samt visse systemiske sygdomme.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhindesygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinden og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra mundslimhinden
 • demonstrere kendskab til baggrunden for og diskutere betydningen af eventuel supplerende diagnostisk udredning af mundslimhindesygdomme i specialistregi
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinden
 • diagnosticere mundslimhindesygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant
 • begrunde ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere om en mundslimhindeforandring/​-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet for nærmere udredning og/eller behandling

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese med henblik på diagnostik af mundslimhindeforandring/​-sygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhindesygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinforbrug og eventuelle tidligere behandling
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • beslutte om en mundslimhindeforandring/​-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter til at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

Anbefalet lærebog: 

Oral and Maxillofacial Pathology, seneste udg. Neville et al.

Burket's Oral Medicine, seneste udg., Michael Glick

Synopser og artikler (på Absalon)

 

Dialogbaseret holdundervisning og forelæsninger
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved integreret eksamen i oral kirurgi samt oral patologi og medicin på 4. semester i kandidatuddannelsen.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 52
 • I alt
 • 78
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i klinisk selvrefleksionsøvelse
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset inkluderede sygdomme i mundslimhinden
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske metoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhindesygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinden og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset inkluderede mundslimhindesygdomme ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra mundslimhinden
 • demonstrere kendskab til baggrunden for og diskutere betydningen af eventuel supplerende diagnostisk udredning af mundslimhindesygdomme i specialistregi
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinden
 • diagnosticere mundslimhindesygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant
 • begrunde ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • vurdere om en mundslimhindeforandring/​-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet for nærmere udredning og/eller behandling

 

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • optage en struktureret anamnese med henblik på diagnostik af mundslimhindeforandring/​-sygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhindesygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinforbrug og eventuelle tidligere behandling
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • beslutte om en mundslimhindeforandring/​-sygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand og finde det naturligt at tilskynde patienter til at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation