SODK19027U Oral patologi og medicin 1

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Oral Pathology and Medicine 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Hensigten med undervisningen er, at den studerende som færdiguddannet kan fungere kompetent i almen odontologisk praksis vedrørende de i kurset indgående mundslimhindesygdommes klassifikation, symptomer, diagnose og forløb, herunder bedømme om udredning og behandling kan foregå i almen praksis eller der skal henvises til specialklinik. Det væsentligste indhold i kursus er: Baggrunden for forståelse af mundslimhindens patologi (klinisk/histologisk) samt mundslimhindesygdomme, herunder medfødte og erhvervede forandringer, infektioner, pigmenteringsforstyrrelser, medicinbivirkninger i mundslimhinden, orale manifestationer af autoimmunsygdomme og systemiske sygdomme i øvrigt samt præmaligne og maligne forandringer.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhindesygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinden og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra mundslimhinden
 • demonstrere kendskab til baggrunden for og diskutere betydningen af eventuel supplerende diagnostisk udredning af mundslimhindesygdomme i specialistregi
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinden
 • vurdere om en mundslimhindelidelse skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling
 • diagnosticere mundslimhindesygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • begrunde ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
   

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • foretage struktureret anamneseoptagelse med henblik på diagnostik af mundslimhindesygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhindesygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhindesygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter til at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde
Dialogbaseret holdundervisning og forelæsninger
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi samt oral patologi og medicin på 4. semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 10
 • Forberedelse (anslået)
 • 52
 • I alt
 • 78
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i kliniske øvelser og mikroskopiøvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi for de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden
 • redegøre for sygdomsklassifikationer, kliniske forandringer, symptomer og sygdomsforløb på baggrund af viden om ætiologi, patogenese, epidemiologi og histopatologi
 • redegøre for indikation og anvendelse af diagnostiske metoder inden for fagområdet, herunder undersøgelse af vævsprøver og udstrygningspræparater samt histokemiske, immunpatologiske og in situ hybridiseringsmetoder
 • forstå betydningen af en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af mundslimhindesygdomme
 • redegøre for almensygdommes manifestationer og medicinske behandlingsbetingede bivirkninger i mundslimhinden og betydningen heraf for oral diagnostik og behandling
 • redegøre for ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
   

Færdighed

 • forstå og fortolke histologiske beskrivelser af vævsprøver fra mundslimhinden
 • demonstrere kendskab til baggrunden for og diskutere betydningen af eventuel supplerende diagnostisk udredning af mundslimhindesygdomme i specialistregi
 • gennemføre en struktureret anamneseoptagelse med henblik på udredning af sygdomme i mundslimhinden
 • vurdere om en mundslimhindelidelse skal henvises til anden instans for nærmere udredning og behandling
 • diagnosticere mundslimhindesygdomme og vurdere om eventuel supplerende diagnostisk udredning er relevant, herunder henvisning til specialist for diagnostik og/eller behandling
 • begrunde ikke-kirurgisk behandling af de i kurset indgående sygdomme i mundslimhinden ud fra kendskab til terapeutiske principper og muligheder, herunder medicininteraktioner
   

Kompetence

 • anvende oral patologisk og oral medicinsk terminologi på en korrekt og forståelig måde med henblik på journalføring og kommunikation med andre i sundhedssektoren
 • fortolke og tage hensigtsmæssig aktion på histologiske beskrivelser af vævsprøver fra tandlægens arbejdsområde
 • foretage struktureret anamneseoptagelse med henblik på diagnostik af mundslimhindesygdomme
 • udføre diagnostik og ikke-kirurgisk behandling af de almindeligste mundslimhindesygdomme under relevant hensyn til patientens almene helbred, medicinindtag og eventuelle tidligere behandling
 • beslutte om en mundslimhindesygdom skal henvises til anden instans i sundhedssystemet med henblik på diagnostik og/eller behandling.
 • tage ansvar for patientens orale sundhed i bredeste forstand samt finde det naturligt at tilskynde patienter til at søge behandling for erkendte sundhedsproblemer, der ligger uden for tandlægens arbejdsområde