SODK19025U Basal ortodonti 2

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Basic Orthodontics 2

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indblik i principperne for ortodontisk behandling. Det drejer sig om behandlingsprincipper for dentitionsafvigelser, horisontalt maksillært overbid, horisontalt mandibulært overbid, åbent bid, dybt bid, krydsbid, saksbid, trangstilling og spredtstilling samt retention. Den studerende skal forstå, hvordan okklusionen, funktionen og væksten samt hvordan den morfologiske diagnostik på profilrøntgenbilleder påvirker behandlingsvalget. Kurset skal give den studerende viden om de biologiske forandringer i parodontalmembranen under tandforskydning. Den studerende skal have opnået en foreløbig klinisk erfaring inden for faget på en ikke-kompliceret ortodontisk patient. Denne erfaring baseres på journalføring, materialeanalyser, udfærdigelse af behandlingsplan og tekniksedler samt indsætning og kontrol af apparatur.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for hvordan dentitionsafvigelser, okklusion, funktion, vækst samt hvordan den morfologiske diagnostik på profilrøntgenbilleder påvirker behandlingsvalget
 • kende de biologiske forandringer, der sker i parodontalmembranen, når en tand flyttes ortodontisk
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • have opnået forståelse for principperne i ortodontisk behandling samt retention
 • være i stand til, under vejledning af en specialtandlæge, at påbegynde en ikke-kompliceret ortodontisk behandling
   

Kompetence

 • kommunikere med patienter om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • kende bestanddele og formål med ortodontisk apparatur
Kursus i basal ortodonti 1
Forelæsninger og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i ortodonti
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 40
 • Klinik
 • 21
 • I alt
 • 77
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Obligatorisk deltagelse i praktiske øvelser
Obligatorisk deltagelse i teoretiske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for hvordan dentitionsafvigelser, okklusion, funktion, vækst samt hvordan den morfologiske diagnostik på profilrøntgenbilleder påvirker behandlingsvalget
 • kende de biologiske forandringer, der sker i parodontalmembranen, når en tand flyttes ortodontisk
   

Færdighed

 • have opnået forståelse for principperne i ortodontisk behandling samt retention
 • være i stand til, under vejledning af en specialtandlæge, at påbegynde en ikke-kompliceret ortodontisk behandling
   

Kompetence

 • kommunikere med patienter om emner relateret til ortodontisk diagnostik og behandling
 • kende bestanddele og formål med ortodontisk apparatur