SODK19017U Basal ortodonti 1

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Basic Orthodontics 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i basal ortodonti 2 og eksamen i kandidatspeciale

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indgående forståelse for de faktorer, der indgår i ortodontisk diagnostik. Det drejer sig om viden om dentitionens, kæbernes, kraniebasis og funktionens indflydelse på malokklusioner, og den studerende skal forstå, hvorledes fysiologiske forhold og generel kropsvækst/modenhed påvirker okklusionsudviklingen.
Den studerende skal have indsigt i, hvordan ansigt, kranie og okklusion ændrer sig livslangt. Den studerende skal have kendskab til eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber. Endvidere skal kurset give den studerende kendskab til den ortodontiske journal. Herunder skal den studerende have kendskab til analyse af profilrøntgenbilleder (morfologisk analyse og vækstanalyse), samt kunne analysere håndrøntgen og indplacere modenhedsstadier på tilvækstkurver. Endelig skal den studerende kunne foretage en dentitionsanalyse på studiemodeller og ortopantomogram. Kurset skal give den studerende grundlæggende kendskab til fast og aftageligt apparatur.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for malokklusioners forekomst i befolkningen
 • redegøre for undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik
 • redegøre for hvilken rolle kroppens vækst og modning samt funktion spiller for okklusionsudvikling
 • give eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber
 • redegøre for aftageligt apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • redegøre for fast apparaturs bestanddele og virkningsmetode
   

Færdighed

 • demonstrere evne til at kombinere flere biologiske faktorer i en samlet patientdiagnostik
 • demonstrere indgående kendskab til de faktorer i kæbe og tandudvikling samt funktion, der indgår i ortodontisk diagnostik
 • demonstrere kendskab til den ortodontiske journal
   

Kompetence

 • selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og klinikforberedende øvelser samt test.
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i ortodonti
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 43
 • Praktiske øvelser
 • 9
 • I alt
 • 72
Individuel
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig prøve
Prøveformsdetaljer
Obligatorisk deltagelse i klinikforberedende øvelser
Bestå multiple choice test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for malokklusioners forekomst i befolkningen
 • redegøre for undersøgelser, der indgår i forbindelse med ortodontisk diagnostik
 • redegøre for hvilken rolle kroppens vækst og modning samt funktion spiller for okklusionsudvikling
 • give eksempler på patologisk udvikling i kranie og kæber
 • redegøre for aftageligt apparaturs bestanddele og virkningsmetode
 • redegøre for fast apparaturs bestanddele og virkningsmetode
   

Færdighed

 • demonstrere evne til at kombinere flere biologiske faktorer i en samlet patientdiagnostik
 • demonstrere indgående kendskab til de faktorer i kæbe og tandudvikling samt funktion, der indgår i ortodontisk diagnostik
 • demonstrere kendskab til den ortodontiske journal
   

Kompetence

 • selvstændigt udføre ortodontisk diagnostik på baggrund af røntgen- og modelanalyse