SODK19015U Basale kirurgiske principper og metoder

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Basic Surgical Principles and Methods

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i oral kirurgi 1
Forbeholdt studerende på kandidatuddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for de basale kirurgiske principper og i forbindelse hermed diagnostik, forebyggelse og behandling. Den studerende skal være bekendt med det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose og skal ved simulationskirurgi have prøvet incision, mucoperiost rouginering, sårtoilette samt suturering af mundslimhinde, herunder gingiva.
Det væsentligste indhold i kursus er: basale principper for kirurgiske procedurer og instrumentarium, lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling, lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling, smertebehandling i forbindelse med kirurgiske indgreb, den medicinsk kompromitterede patient, akutte og kroniske betændelsestilstande og anvendelse af antibiotika profylaktisk og kurativt.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • genkende medicinsk kompromitterede patienter og kende relevans af medicinsk udredning
 • demonstrere kendskab til lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • redegøre for principper for heling efter kirurgisk behandling
 • redegøre for basale principper for oral kirurgisk procedure og udføre disse i model
 • demonstrere kendskab til ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf og have kendskab til kirurgisk og medicinsk behandling heraf
 • redegøre for profylaktisk og kurativ brug af antibiotika
 • demonstrere kendskab til smertebehandling
 • demonstrere kendskab til behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling
   

Færdighed

 • udrede og anvende viden om lokale og generelle kontraindikationer for lokalanalgesi i behandlingsplanlægning og under supervision, behandle lokale og generelle komplikationer ved lokalanalgesi
 • demonstrere principper for håndtering af lokale og generelle komplikationer, herunder håndtering af akutte situationer og under supervision udførelsen af genoplivning
   

Kompetence

 • udvælge præparat og type samt teknik af lokalbedøvelse
 • gennemføre kirurgisk opdækning under aseptiske forhold
 • mestre suturering og suturfjernelse
Dialogpræget holdundervisning, forelæsninger og prækliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 30
 • Praktiske øvelser
 • 6
 • I alt
 • 50
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Aflevering af opgaver og tests samt deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • genkende medicinsk kompromitterede patienter og kende relevans af medicinsk udredning
 • demonstrere kendskab til lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • redegøre for principper for heling efter kirurgisk behandling
 • redegøre for basale principper for oral kirurgisk procedure og udføre disse i model
 • demonstrere kendskab til ætiologi, symptomatologi og klinik ved akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf og have kendskab til kirurgisk og medicinsk behandling heraf
 • redegøre for profylaktisk og kurativ brug af antibiotika
 • demonstrere kendskab til smertebehandling
 • demonstrere kendskab til behandling af lokale og generelle komplikationer ved kirurgisk behandling
   

Færdighed

 • udrede og anvende viden om lokale og generelle kontraindikationer for lokalanalgesi i behandlingsplanlægning og under supervision, behandle lokale og generelle komplikationer ved lokalanalgesi
 • demonstrere principper for håndtering af lokale og generelle komplikationer, herunder håndtering af akutte situationer og under supervision udførelsen af genoplivning
   

Kompetence

 • udvælge præparat og type samt teknik af lokalbedøvelse
 • gennemføre kirurgisk opdækning under aseptiske forhold
 • mestre suturering og suturfjernelse