SODK19013U Udvidet endodonti 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Advanced Endodontics 1

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har klinisk fokus på den endodontiske behandling af flerrodede tænder og tidligere rodbehandlede tænder, samt den radiologiske vurdering af rodfyldningskvalitet. Kurset indledes sideløbende med dels præklinisk simulering samt klinisk patientbehandling.   

Kurset skal tillige give den studerende øget forståelse for afvigelser og patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder inflammatoriske og degenerative forandringer. Særlig indsigt i relation til cyster herunder differential diagnostiske aspekter. Denne del af kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde med Oral Patologi og Medicin.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive histologiske forandringer i det apikale parodontium i forbindelse med inflammatorisk betingede processer, herunder redegøre for klassifikation af odontogene og non-odontogene cyster
 • Redegøre for anvendelse af endodontisk instrumentarium og medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle negative konsekvenser/ bivirkninger
 • Redegøre for kriterierne for vurdering af rodfyldningskvalitet herunder med henblik på revision eller ej
 • Redegøre for ortograd revisionsbehandling: Indikation og teknik, herunder tænder med stigende behov for erstatning
 • Redegøre for et beslutningsdiagram for udførelse af revision eller ej
 • Beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning


Færdighed

 • Foretage præ-operative, operative samt post-operative røntgenoptagelser på flerrodede tænder rutinemæssigt under aseptiske konditioner, med brug af eksempelvis en peang som film holder
 • Beskrive og vurdere pulpale og periapikale forhold ud fra røntgenbilleder, herunder tidligere rodbehandlede tænder
 • Stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder tidligere rodbehandlede tænder
 • Stille relevante differentialdiagnoser i forbindelse med cyster versus det apikale parodontium, herunder kunne slutte hvorvidt en histologisk biopsi er indiceret
 • Foretage udførelse af dels en primærbehandling dels en revisionsbehandling på flerrodede tænder i et præklinisk simuleringsmiljø
 • Opnå færdigheder i udførelsen af oplukningskavitet, samt kendskab til oplukninger gennem krone- restaurerede tænder
 • Anvende endodontisk instrumentarium samt medikamenter korrekt ved behandling af flerrodede tænder, herunder tidligere rodbehandlede tænder
 • Mestre klinisk udførelse af elektronisk rodmåling
 • Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer
 • Under klinisk vejledning gennemføre endodontiske behandlinger på simple fler-rodede tænder
 • Anføre aktuelle tands betydning for patientens øvrige odontologiske problemstillinger
 • Kvalitetsvurdere den udførte revisionsbehandling med henblik på prognose vurdering
 • Formidle i letforståeligt sprog den endodontiske problemstilling over for patienten ifm. et revisionsbehandlingsforløb
 • Reflektere over etiske aspekter i forhold til patient cases


Kompetence

 • Overføre enafvigelser og patologiske tilstande af pulpa og det apikale parodontium, herunder inflammatoriske og degenerative forandringer til anvendelse inden for diagnostik og gennemførelse af behandling på flerrodede tænder
 • Relatere viden og differential diagnostisk mellem cyster og apikal inflammation (apikalt granulom) med henblik på beslutning om ortograd konventionel endodontisk behandling eller retrograd kirurgisk behandling
 • Forstå og anvende viden med henblik på beslutning om revision af tidligere rodbehandling i relation til relevante kliniske og ikke-kliniske faktorer
 • Overføre forståelse for de behandlingsprincipper, der ligger til grund for den kliniske udførelse af ortograd revisionsbehandling med opnåelse af bedst mulige prognose
 • Optage journal med en endodontisk problemstilling ud fra kliniske og parakliniske metodikker, ledende til diagnose og behandlingsforslag svarende til flerrodede tænder, herunder revisionsbehandling
 • Forstå og anvende endodontisk instrumentarium i en klinisk kontekst med særlig fokus på grundprincipperne for behandling af tænder med vanskelig morfologi/ tidligere rodbehandlede tænder
 • Inddrage og analysere behov for endodontisk revionsbehandling i lyset af patientens samlede behandlingsbehov samt klinisk gennemførelse af en revionsbehandling
 • Forklare, motivere og begrunde en revisionsbehandling
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, prækliniske og kliniske øvelser og opgaveløsning.
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i cariologi, plastiske restaureringer og udvidet endodonti på 2. semester
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Holdundervisning
 • 2
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Praktiske øvelser
 • 18
 • Klinik
 • 48
 • I alt
 • 106
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i prækliniske øvelser med komplet røntgenbillededokumentation af behandlede cases.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive histologiske forandringer i det apikale parodontium i forbindelse med inflammatorisk betingede processer, herunder redegøre for klassifikation af odontogene og non-odontogene cyster
 • Redegøre for anvendelse af endodontisk instrumentarium og medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle negative konsekvenser/ bivirkninger
 • Redegøre for kriterierne for vurdering af rodfyldningskvalitet herunder med henblik på revision eller ej
 • Redegøre for ortograd revisionsbehandling: Indikation og teknik, herunder tænder med stigende behov for erstatning
 • Redegøre for et beslutningsdiagram for udførelse af revision eller ej


Færdighed

 • Foretage præ-operative, operative samt post-operative røntgenoptagelser på flerrodede tænder rutinemæssigt under aseptiske konditioner, med brug af eksempelvis en peang som film holder
 • Beskrive og vurdere pulpale og periapikale forhold ud fra røntgenbilleder, herunder tidligere rodbehandlede tænder
 • Stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder tidligere rodbehandlede tænder
 • Stille relevante differentialdiagnoser i forbindelse med cyster versus det apikale parodontium, herunder kunne slutte hvorvidt en histologisk biopsi er indiceret
 • Foretage udførelse af dels en primærbehandling dels en revisionsbehandling på flerrodede tænder i et præklinisk simuleringsmiljø
 • Opnå færdigheder i udførelsen af oplukningskavitet, samt kendskab til oplukninger gennem krone- restaurerede tænder
 • Anvende endodontisk instrumentarium samt medikamenter korrekt ved behandling af flerrodede tænder, herunder tidligere rodbehandlede tænder
 • Mestre klinisk udførelse af elektronisk rodmåling
 • Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer
 • Under klinisk vejledning gennemføre endodontiske behandlinger på simple fler-rodede tænder
 • Anføre aktuelle tands betydning for patientens øvrige odontologiske problemstillinger
 • Kvalitetsvurdere den udførte revisionsbehandling med henblik på prognose vurdering
 • Formidle i letforståeligt sprog den endodontiske problemstilling over for patienten ifm. et revisionsbehandlingsforløb
 • Reflektere over etiske aspekter i forhold til patient cases


Kompetence

 • Overføre enafvigelser og patologiske tilstande af pulpa og det apikale parodontium, herunder inflammatoriske og degenerative forandringer til anvendelse inden for diagnostik og gennemførelse af behandling på flerrodede tænder
 • Relatere viden og differential diagnostisk mellem cyster og apikal inflammation (apikalt granulom) med henblik på beslutning om ortograd konventionel endodontisk behandling eller retrograd kirurgisk behandling
 • Forstå og anvende viden med henblik på beslutning om revision af tidligere rodbehandling i relation til relevante kliniske og ikke-kliniske faktorer
 • Overføre forståelse for de behandlingsprincipper, der ligger til grund for den kliniske udførelse af ortograd revisionsbehandling med opnåelse af bedst mulige prognose
 • Optage journal med en endodontisk problemstilling ud fra kliniske og parakliniske metodikker, ledende til diagnose og behandlingsforslag svarende til flerrodede tænder, herunder revisionsbehandling
 • Forstå og anvende endodontisk instrumentarium i en klinisk kontekst med særlig fokus på grundprincipperne for behandling af tænder med vanskelig morfologi/ tidligere rodbehandlede tænder
 • Inddrage og analysere behov for endodontisk revionsbehandling i lyset af patientens samlede behandlingsbehov samt klinisk gennemførelse af en revionsbehandling
 • Forklare, motivere og begrunde en revisionsbehandling
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation