SODK19011E Eksamen i dentalmaterialer

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Exam in Dental Materials

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden påbegyndelse af kandidatspecialet

Eksamen knytter sig til kursus i oral rehabilitering 1 (SODK19011U)
 • Kategori
 • Timer
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 3
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 3 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kursus i oral rehabilitering 1 (SODK19011U)

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for de forskellige prøvemetoder anvendt til dentalmaterialernes tests.
 • Redegøre for og diskutere de elementære principper for tandpræparationer til fyldning, krone og indlæg.
 • Redegøre for dentalmaterialernes sammensætning, struktur og afbinding.
 • Redegøre for og diskutere dentalmaterialernes kemiske, biologiske og fysiske – herunder mekaniske – egenskaber samt udføre simple beregninger vedr. disse.
 • Redegøre for og diskutere bindingsmekanismer af udvalgte dentalmaterialer (bindingssystemer, kompositte plast, plastcementer og glasionomercementer) til de hårde tandvæv.
 • Redegøre for, diskutere og vurdere dentalmaterialernes anvendelse.
 • Redegøre for bivirkninger af dentalmaterialerne og identificere årsager til symptomgivende tilstande efter behandling.
 • Redegøre for principperne af cementerede restaureringernes præcision.
   

Færdighed

 • Diskutere hvordan tryk-, træk- og bøjebelastning påvirker de fysiske – herunder mekaniske – egenskaber af dentalmaterialer
 • Begrunde valg af dentalmaterialer til de forskellige type behandlinger.