SODK15046U Kursus i oral kirurgi 3

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Course in Oral Surgery 3

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden afslutningen af kandidatuddannelsen 

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for sårheling og basalbiologiske principper og i forbindelse hermed diagnostik, forebyggelse, og behandling af kirurgiske lidelser og sequelae. Desuden sårheling og knoglebiologiske reaktioner i forbindelse med implantatkirurgi og anden dentoalveolær kirurgi. Den studerende skal kunne forklare de kirurgiske principper på baggrund af biologi, ætiologi, patogenese og patologi. Den studerende skal kunne redegøre for det teoretiske grundlag for behandlingsindikationer og prognose for visdomstandsfjernelse, implantologi, rodresektion, anden dentoalveolær kirurgi inkl. sygdomme i kæberne og slimhinderne, traumatologi og børnekirurgi. Det væsentligste indhold i kursus er undersøgelse, diagnostik, indikationer, behandlingsplanlægning, behandling og etiske overvejelser vedrørende behandling af sygdomme i kæberne og slimhinderne.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • planlægge rodresektion og retrograd rodfyldning
 • demonstrere viden om koronektomi
 • redegøre for evaluering og behandling af nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse
 • redegøre for behandlingsplanlægning af implantatkirurgi herunder anatomiske forhold med speciel relevans til tredimensionelle pladskrav og knoglekvalitet
 • redegøre for sårheling og basalbiologiske principper for osseointegration
 • redegøre for implantattyper, samt indikationer og kontraindikationer for kirurgisk implantat behandling.
 • vurdere forskellige implantatsystemers muligheder i relation til knogle- og blødtvævs anatomi
   

Færdighed

 • redegøre for biopsitagning og demonstrere principper for denne
 • vurdere sårheling på baggrund af basalbiologiske principper
 • forstå, planlægge samt udføre simpel kirurgisk dental implantinstallation med hensyn til hårdt- og blødtvæv og vurdere kvaliteten og prognosen
 • demonstrere kendskab til principper for sunde periimplantære forhold
   

Kompetence

 • diskutere og gennemføre behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi på baggrund af anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • udføre behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter
 • selvstændigt vælge præparat, form samt teknik af lokalbedøvelse
 • håndtere lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • selvstændigt foretage transalveolær og operativ ekstraktion
 • motivere indikation for og planlægge operativ fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben samt kunne fjerne disse
 • behandle lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning
 • på baggrund af ætiologi og symptomatologi gennemføre behandling af akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf
 • gennemføre profylaktisk og kurativ smerte- og antibiotikumbehandling
 • med baggrund i anatomi og biologi håndtere blødtvæv i relation til dentale implantater
 • forstå, forklare samt udføre aseptisk arbejdsgang, herunder organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • gennemføre etiske overvejelser om behandlingsmuligheder og retten til autonomi for kirurgisk behandling
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder
Kursus i oral kirurgi 2
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i oral kirurgi, oral patologi og medicin (SODK15042E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 32
 • Forelæsninger
 • 8
 • Praktiske øvelser
 • 48
 • I alt
 • 88
Skriftlig
Mundtlig
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kursusattest udstedes på baggrund af deltagelse i kliniske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • planlægge rodresektion og retrograd rodfyldning
 • demonstrere viden om koronektomi
 • redegøre for evaluering og behandling af nervelæsion i forbindelse med visdomstandsfjernelse
 • redegøre for behandlingsplanlægning af implantatkirurgi herunder anatomiske forhold med speciel relevans til tredimensionelle pladskrav og knoglekvalitet
 • redegøre for sårheling og basalbiologiske principper for osseointegration
 • redegøre for implantattyper, samt indikationer og kontraindikationer for kirurgisk implantat behandling.
 • vurdere forskellige implantatsystemers muligheder i relation til knogle- og blødtvævs anatomi
   

Færdighed

 • redegøre for biopsitagning og demonstrere principper for denne
 • vurdere sårheling på baggrund af basalbiologiske principper
 • forstå, planlægge samt udføre simpel kirurgisk dental implantinstallation med hensyn til hårdt- og blødtvæv og vurdere kvaliteten og prognosen
 • demonstrere kendskab til principper for sunde periimplantære forhold
   

Kompetence

 • diskutere og gennemføre behandlingsplanlægning indenfor dentoalveolær kirurgi på baggrund af anamnese, objektiv undersøgelse og vurdering af røntgenbilleder
 • udføre behandlingsplanlægning af medicinsk kompromitterede patienter
 • selvstændigt vælge præparat, form samt teknik af lokalbedøvelse
 • håndtere lokale og generelle kontraindikationer for kirurgisk behandling
 • selvstændigt foretage transalveolær og operativ ekstraktion
 • motivere indikation for og planlægge operativ fjernelse af ukomplicerede, retinerede visdomstænder og rødder i over- og underkæben samt kunne fjerne disse
 • behandle lokale og generelle komplikationer, herunder akutte situationer og genoplivning
 • på baggrund af ætiologi og symptomatologi gennemføre behandling af akutte og kroniske betændelsestilstande og spredning heraf
 • gennemføre profylaktisk og kurativ smerte- og antibiotikumbehandling
 • med baggrund i anatomi og biologi håndtere blødtvæv i relation til dentale implantater
 • forstå, forklare samt udføre aseptisk arbejdsgang, herunder organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • gennemføre etiske overvejelser om behandlingsmuligheder og retten til autonomi for kirurgisk behandling
 • organisere et godt arbejdsklima og indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation, herunder demonstrere en forankret grundholdning til at kommunikere med og informere patienten om årsagsforhold og behandlingsmuligheder