SODK15044U Kursus i samfunds- og retsodontologi

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Course in Community Dentistry and Forensic Dentistry

Uddannelse

Kandidatuddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i samfunds- og retsodontologi

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for orale sundheds- og sygdomsmønstre i befolkningen samt tandplejens mål, struktur og funktion i relation til forskellige befolkningsgruppers behov for tandpleje. Herudover skal den studerende opnå kendskab til planlægning og evaluering af tandpleje, herunder forebyggelse og sundhedsfremme. De studerende skal forstå og kunne anvende gældende lovgrundlag og etiske regler med henblik på at kunne udøve virksomhed som tandlæge. De studerende skal specifikt have kendskab til klager over tandlægearbejde, konsekvensen heraf og hvordan de forebygges. Endelig skal de studerende kunne bistå offentlige myndigheder med opgaver, som løses af retsodontologer i deres samarbejde med politi og retsmedicinere. Den studerende skal kunne redegøre for disse forhold.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning og evaluering af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper.
 • Forklare begreber inden for sundhedsøkonomi med relevans for odontologi
 • Forstå og anvende tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • Forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • Forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • Redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse, potentielle fordele ved inddragelse og konsekvensen af manglende inddragelseForklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer

 

Færdigheder

 • Kunne håndtere spørgeskemaer og beslutningsstøtteværktøjer
 • Kunne reflektere over hvordan en tandlæge skal forholde sig til en klage, hvordan man håndterer en klage som tandlæge og hvad konsekvensen af en klage for tandlægen kan være
 • Kunne reflektere over hvad patienter klager over

 

Kompetencer

 • Navigere i og leve op til relevant lovgivning på tandplejerområdet
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov i beslutningsprocesser
Kursus i samfundsodontologi
Online forelæsninger og studenteraktiverende holdundervisning (SAU) samt ekstramurale aktiviteter i form af et praktikophold
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i samfunds- og retsodontologi (SODK15044E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 60
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 18
 • Praktik
 • 37
 • I alt
 • 121
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Kliniske øvelser
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

or at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for befolkningens udnyttelse af tandplejesystemet
 • Forklare principper for forebyggelse og sundhedsfremme i folkesundhedsperspektiv
 • Forklare principper for planlægning og evaluering af tandpleje programmer for forskellige befolkningsgrupper.
 • Forklare begreber inden for sundhedsøkonomi med relevans for odontologi
 • Forstå og anvende tandplejerelevant indhold i Sundhedsloven, lov om autorisation af sundhedspersoner og sundhedsfaglig virksomhed
 • Forklare patienters retsstilling, begreberne ”information og samtykke”, aktindsigt, tavshedspligt, videregivelse af oplysninger, krav til journalføring samt sanktionsbestemmelser
 • Forklare tandplejesystemets opbygning og forskellige patientgruppers lovmæssige ret til tandpleje, herunder lovbaserede tilskudsmuligheder
 • Redegøre for klagesagsbehandling i tandplejen
 • Redegøre for begrebet patientinddragelse, potentielle fordele ved inddragelse og konsekvensen af manglende inddragelseForklare retsodontologiske definitioner og sagsområderForklare retsodontologiske definitioner og sagsområder
 • Gøre rede for procedurer i forbindelse med identifikation af personer
 • Redegøre for forhold til bedømmelse af alder, køn og etnisk tilhørsforhold samt tand- og bidspor
 • Redegøre for organisation af identifikationsarbejdet, datasammenligning og den odontologiske journals betydning i forbindelse med enkeltsager og massekatastrofer

 

Færdigheder

 • Kunne håndtere spørgeskemaer og beslutningsstøtteværktøjer
 • Kunne reflektere over hvordan en tandlæge skal forholde sig til en klage, hvordan man håndterer en klage som tandlæge og hvad konsekvensen af en klage for tandlægen kan være
 • Kunne reflektere over hvad patienter klager over

 

Kompetencer

 • Navigere i og leve op til relevant lovgivning på tandplejerområdet
 • Være i stand til at belyse patienters ønsker og behov i beslutningsprocesser