SODB24036U Indirekte enkelttandsrestaureringer

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Indirect Restorations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende indgående forståelse for indirekte enkelttands-restaureringer, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse i den kliniske situation. Under vejledning skal den studerende kunne vurdere behandlingsindikation samt kunne tilrettelægge og udføre behandling med indirekte enkelttandsrestaurering på patient.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære vedrørende anvendelse af metal og keramik til indirekte enkelttandsrestaureringer samt patientbehandling med diagnostik, vurdering af behandlingsbehov, behandlingsplanlægning og udførelse af behandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til indirekte restaureringer i metal, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af indirekte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer

 

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til indirekte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for vurdering af kvalitet samt tilpasning og cementering af indirekte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af indirekte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med indirekte enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder

 

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med indirekte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af indirekte enkelttandsrestaureringer
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
Præklinisk kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom, opgaveløsning samt kliniske øvelser med patient
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Forberedelse (anslået)
 • 39
 • Øvelser
 • 9
 • Klinik
 • 45
 • I alt
 • 102
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelser på fantom, kliniske øvelser med patient, præklinisk test og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til støbte restaureringer i metal og keramik, aftryk, retentionscementer, provisorier og hjælpematerialer
 • optage journal, lægge en generel behandlingsplan og forklare indikation for anvendelse af støbte enkelttandsrestaureringer, provisoriske materialer og retentionscementer
   

Færdigheder

 • anvende principper for præparation til støbte enkelttandsrestaureringer
 • anvende principper og metoder for aftryk til støbte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • anvende principper og metoder for analyse, registrering og udformning af okklusion og artikulation
 • anvende principper og metoder for tilpasning og cementering af støbte enkelttandsrestaureringer
 • forklare biologiske og tekniske komplikationer i forbindelse med behandling
 • tolke kvalitet af støbte enkelttandsrestaureringer samt forklare, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • tolke prognose for behandling med støbt enkelttandsrestaurering
 • kommunikere med dentallaboratorium vedrørende laboratorietekniske arbejder
   

Kompetencer

 • udføre simple behandlinger med støbte enkelttandsrestaureringer på patient
 • erkende vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd
 • erkende og acceptere at indsigt og omhu er medbestemmende for kvaliteten af støbte enkelttandsrestaureringer
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
 • udvise kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd