SODB24033U Basal endodonti

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Basic Endodontology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en grundforståelse for afvigelser og patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder inflammatoriske og degenerative forandringer, med henblik på diagnostik, forebyggelse og behandling af sygdomme i pulpa og det periapikale parodontium.

Kurset indledes med endodontiske simuleringsbehandlinger af både en- og fler-rodede tænder, efterfulgt af kliniske patient-behandlinger på overvejende en-rodede tænder (med simpel morfologi).

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for pulpa-dentinorganets sensoriske mekanismer
 • Beskrive og forstå immunsystemets virkningsmekanisme i forbindelse med inflammation pulpalt og periapikalt
 • Redegøre for bakterielle og behandlingsskabte (iatrogene) årsager til udvikling af sygdomme i pulpa og det apikale parodontium
 • Genkende differentialdiagnostiske aspekter mellem normal anatomi og/eller anden patologisk forandring overfor en pulpal eller periapikal problemstilling
 • Redegøre for valg og virkningsmekanisme af endodontiske instrumenter og medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger
 • Redegøre for indikation for gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi
 • Angive forskel mellem pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognose
 • Redegøre for aktuelle tands betydning for patientens øvrige odontologiske problemstillinger


Færdighed

 • Mestre præklinisk udførelse af oplukningskaviteter på alle tandgrupper i et simuleringsmiljø
 • Mestre præklinisk afprøvning af sufficient kofferdamanlæg og aseptisk arbejdsfelt på alle tandgrupper
 • Mestre præklinisk udførelse af endodontiske behandlingsteknikker på tænder med simpel morfologi ud fra konceptet om de 4 behandlingsfaser
 • Mestre præklinisk afprøvning af rodfyldningsteknik med viden om, hvad der kendetegner det optimale resultat
 • Udføre en klinisk endodontisk undersøgelse med indhentning af subjektive data fra patient og den objektive undersøgelse (f.eks vitalitets test m.m).
 • Udføre præ-operative, operative samt post-operative radiologisk periapikale optagelser med anvendelse af peang og filmholder under brug af aseptisk teknik med kofferdam
 • Beskrive og vurdere pulpale og periapikale forhold ud fra røntgenbilleder
 • Stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium
 • Formidle den endodontiske problemstilling over for patienten i letforståeligt sprog ifm. et behandlingsforløb
 • Planlægge og under vejledning klinisk udføre optimal udformning af oplukningskaviteter til pulpakammeret, mekanisk udrensning (ud fra konceptet om de fire faser) samt rodfyldning i enrodede tænder med simpel morfologi
 • Udføre bestemmelse af rodmål ved hjælp af digital røntgen, og have afprøvet og anvendt udstyr ifm. elektronisk rodmåling
 • Udvælge og anvende endodontisk instrumentarium samt medikamenter korrekt
 • Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer
 • Kvalitetsvurdere den udførte behandling med henblik på prognose vurdering

 

Kompetence

 • Overføre et kendskab om normale forhold, variationer, afvigelser og patologisk tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder inflammatoriske og degenerative forandringer til anvendelse inden for diagnostik, forebyggelse og behandling af sygdomme i pulpa og det periapikale parodontium
 • Optage journal med en endodontisk problemstilling ud fra kliniske og parakliniske metodikker, ledende til diagnose og primærbehandling
 • Forstå og anvende endodontisk instrumentarium i en klinisk kontekst med fokus på aseptiske principper
 • Gennemføre en endodontisk behandling på en- og fler-rodede tænder i et præklinisk simuleringsmiljø
 • Opnå en generel forståelse for behandlingsprincipperne for profund caries med tæt relation til pulpa
 • Udvise forståelse for de forskellige behandlingsprincipper der ligger til grund for den kliniske udførelse af hhv. pulpektomi og kanalbehandling med opnåelse af bedst mulige prognose
 • Forklare, motivere og begrunde behandlingsvalg overfor patienten
 • Gennemføre endodontiske behandlinger på enrodede tænder med simpel morfologi
 • Inddrage den konkrete endodontiske behandling i patientens samlede behandlingsbehov
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Eksamen i oral radiologi
Eksamen i oral mikrobiologi
Eksamen i oral struktur og funktion
Eksamen i intern medicin og patologisk anatomi
Cariologisk grundkursus
Kursus i plastiske restaureringer 1
Dialogbaseret holdundervisning, øvelser (klinisk og prækliniske øvelser) og præklinisk test
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved OSKE eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 9
 • Holdundervisning
 • 6
 • Forberedelse (anslået)
 • 60
 • Øvelser
 • 30
 • Klinik
 • 45
 • I alt
 • 150
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Andet
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendt deltagelse i øvelser og præklinisk test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for pulpa-dentinorganets sensoriske mekanismer
 • Beskrive og forstå immunsystemets virkningsmekanisme i forbindelse med inflammation pulpalt og periapikalt
 • Redegøre for bakterielle og behandlingsskabte (iatrogene) årsager til udvikling af sygdomme i pulpa og det apikale parodontium
 • Genkende differentialdiagnostiske aspekter mellem normal anatomi og/eller anden patologisk forandring overfor en pulpal eller periapikal problemstilling
 • Redegøre for valg og virkningsmekanisme af endodontiske instrumenter og medikamenter og identificere materialers kliniske og biologiske aspekter samt deres eventuelle bivirkninger
 • Redegøre for indikation for gradvis ekskavering, direkte overkapning, partiel pulpotomi
 • Angive forskel mellem pulpektomi og kanalbehandling, og have kendskab til behandlingernes prognose
 • Redegøre for aktuelle tands betydning for patientens øvrige odontologiske problemstillinger


Færdighed

 • Mestre præklinisk udførelse af oplukningskaviteter på alle tandgrupper i et simuleringsmiljø
 • Mestre præklinisk afprøvning af sufficient kofferdamanlæg og aseptisk arbejdsfelt på alle tandgrupper
 • Mestre præklinisk udførelse af endodontiske behandlingsteknikker på tænder med simpel morfologi ud fra konceptet om de 4 behandlingsfaser
 • Mestre præklinisk afprøvning af rodfyldningsteknik med viden om, hvad der kendetegner det optimale resultat
 • Udføre en klinisk endodontisk undersøgelse med indhentning af subjektive data fra patient og den objektive undersøgelse (f.eks vitalitets test m.m).
 • Udføre præ-operative, operative samt post-operative radiologisk periapikale optagelser med anvendelse af peang og filmholder under brug af aseptisk teknik med kofferdam
 • Beskrive og vurdere pulpale og periapikale forhold ud fra røntgenbilleder
 • Stille sandsynlig diagnose på reversible og irreversible patologiske tilstande i pulpa og det apikale parodontium
 • Formidle den endodontiske problemstilling over for patienten i letforståeligt sprog ifm. et behandlingsforløb
 • Planlægge og under vejledning klinisk udføre optimal udformning af oplukningskaviteter til pulpakammeret, mekanisk udrensning (ud fra konceptet om de fire faser) samt rodfyldning i enrodede tænder med simpel morfologi
 • Udføre bestemmelse af rodmål ved hjælp af digital røntgen, og have afprøvet og anvendt udstyr ifm. elektronisk rodmåling
 • Udvælge og anvende endodontisk instrumentarium samt medikamenter korrekt
 • Aflukke rodbehandlede tænder bakterietæt med provisoriske materialer
 • Kvalitetsvurdere den udførte behandling med henblik på prognose vurdering

 

Kompetence

 • Overføre et kendskab om normale forhold, variationer, afvigelser og patologisk tilstande i pulpa og det apikale parodontium, herunder inflammatoriske og degenerative forandringer til anvendelse inden for diagnostik, forebyggelse og behandling af sygdomme i pulpa og det periapikale parodontium
 • Optage journal med en endodontisk problemstilling ud fra kliniske og parakliniske metodikker, ledende til diagnose og primærbehandling
 • Forstå og anvende endodontisk instrumentarium i en klinisk kontekst med fokus på aseptiske principper
 • Gennemføre en endodontisk behandling på en- og fler-rodede tænder i et præklinisk simuleringsmiljø
 • Opnå en generel forståelse for behandlingsprincipperne for profund caries med tæt relation til pulpa
 • Udvise forståelse for de forskellige behandlingsprincipper der ligger til grund for den kliniske udførelse af hhv. pulpektomi og kanalbehandling med opnåelse af bedst mulige prognose
 • Forklare, motivere og begrunde behandlingsvalg overfor patienten
 • Gennemføre endodontiske behandlinger på enrodede tænder med simpel morfologi
 • Inddrage den konkrete endodontiske behandling i patientens samlede behandlingsbehov
 • Organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • Skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • Indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation