SODB24032U Plastiske restaureringer 2

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Direct Restorations 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal bringe den studerende til at kunne undersøge, registrere og diagnosticere caries og andre sygdomme i det hårde tandvæv. Den studerende skal med begrænset hjælp kunne fortolke behandlingsbehov, udføre forebyggende cariesbehandling og vælge restaureringsmaterialer til behandling på voksne. Endeligt skal den studerende kunne forklare biologiske ændringer og reaktioner i forbindelse med udvikling af caries og fyldningsterapi samt kunne fortolke kvalitet og holdbarhed af plastiske restaureringer.

Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene Cariologi, Dentalmaterialer og Endodonti. Det omfatter teoretisk undervisning, arbejde på fantom samt patientbehandling inden for områderne materialelære, caries- og fyldningsdiagnostik, behandlingsplanlægning, forebyggende cariesterapi, non-operative behandlingsmuligheder og behandling med plastiske restaureringsmaterialer. Herudover omfatter kurset bivirkninger i forbindelse med behandling med plastiske restaureringsmaterialer samt klinisk hygiejne og kvalitetssikring i patientbehandlingen.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • forklare kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til forebyggende, non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og andre defekter
 • beskrive sammensætning, kemiske, fysiske og kliniske egenskaber af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • redegøre biologiske egenskaber for plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • diagnosticere og redegøre for behandlingsplanlægning vedrørende caries og andre sygdomme i det hårde tandvæv
 • beskrive indikation og kontraindikation for anvendelse af fluorid, forsegling, SEAL-behandling og plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • identificere kvaliteten af egen og tidligere udført forsegling, SEAL-behandling og fyldningsterapi samt afgøre, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • redegøre for prognose og funktionstid for udførte behandlinger med fluorid, forseglingsmaterialer og plastiske restaureringsmaterialer
 • beskrive tandsundhedsmæssige og økonomiske aspekter ved behandling med forebyggende behandlinger, non-operative behandlinger og plastiske restaureringer, herunder bivirkninger ved fluoridlakering, forsegling, SEAL-behandling og fyldningsterapi
 • identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
   

Færdigheder

 • bedømme hvor der er indikation og kontraindikation for anvendelse af fluoridprodukter, forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer
 • udføre individuel risikovurdering af patienten og udarbejde en behandlingsplan
 • udføre risikorelaterede, forebyggende og symptomrelaterede behandlinger
 • udføre ekskavering af caries efter biologiske principper
 • udføre og anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på voksne patienter
 • anvende principper for renovering, reparation og omlavning af forseglinger, SEAL-behandlinger og plastiske restaureringer
 • forebygge eller minimere symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

 

Kompetencer

 • argumentere for, hvornår forebyggende og non-operativ behandling samt behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • behandle patienter med sygdomme i det hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer
 • bedømme kvalitet af egen og tidligere udført forebyggende, non-operative og operative behandlinger
 • argumenterere for, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning af forsegling, SEAL-behandling og fyldning
 • forholde sig til den individuelle plan for behandling af caries (prognosevurdering)
 • have forståelse for vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd i forbindelse med patientbehandling
 • forstå og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvaliteten af plastiske restaureringer
Kursus i plastiske restaureringer 1
Eksamen i oral radiologi
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser på fantom og kliniske øvelser på patient, opgaveløsning samt multiple choice-opgaver
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 11
 • Forberedelse (anslået)
 • 40
 • Øvelser
 • 6
 • Klinik
 • 45
 • I alt
 • 102
Mundtlig
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig stedprøve
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelser med og uden patient, opgaveløsning samt bestået multiple choice test
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • forklare kliniske, mikrobiologiske, histologiske og radiologiske forandringer i emalje, dentin og pulpa i relation til forebyggende, non-operativ og operativ behandling, herunder progressionsvurdering af carieslæsioner og andre defekter
 • beskrive sammensætning, kemiske, fysiske og kliniske egenskaber af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • redegøre biologiske egenskaberfor plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • diagnosticere og redegøre for behandlingsplanlægning vedrørende caries og andre sygdomme i det hårde tandvæv
 • beskrive indikation og eventuel kontraindikation for anvendelse af forsegling, SEAL-behandling og plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske fyldningsmaterialer og isolationsmaterialer
 • identificere kvaliteten af egen og tidligere udført forsegling, SEAL-behandling og fyldningsterapi samt afgøre, om der er behov for renovering, reparation eller omlavning
 • redegøre for prognose og funktionstid for udførte behandlinger med forseglingsmaterialer og plastiske restaureringsmaterialer
 • beskrive tandsundhedsmæssige og økonomiske aspekter ved behandling med forebyggende behandlinger, non-operative behandlinger og plastiske restaureringer, herunder bivirkninger ved fluoridlakering, forsegling, SEAL-behandling og fyldningsterapi
 • identificere årsager til symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
   

Færdigheder

 • bedømme hvor der er indikation og kontraindikation for anvendelse af fluoridprodukter
 • bedømme hvor der er indikation og kontraindikation for anvendelse af forseglingsmaterialer, plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer
 • udføre individuel risikovurdering af patienten og udarbejde en behandlingsplan
 • udføre risikorelaterede og forebyggende behandlinger, forseglinger og SEAL-behandlinger
 • udføre ekskavering af caries efter biologiske principper
 • udføre og anvende principper for præparation af sygdomsrelaterede kaviteter
 • udføre simple behandlinger med plastiske restaureringsmaterialer, provisoriske materialer og isolationsmaterialer på voksne patienter
 • anvende principper for renovering, reparation og omlavning af forseglinger, SEAL-behandlinger og plastiske restaureringer
 • forebygge eller minimere symptomgivende tilstande efter fyldningsterapi
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation

 

Kompetencer

 • forholde sig til, hvornår forebyggende og non-operativ behandling herunder forsegling og SEAL-behandling, samt behandling med plastiske restaureringsmaterialer er indiceret
 • behandle patienter med sygdomme i det hårde tandvæv med plastiske restaureringsmaterialer
 • bedømme kvalitet af egen og tidligere udført forebyggende, non-operative og operative behandlinger
 • forholde sig til om der er behov for renovering, reparation eller omlavning af forsegling, SEAL-behandling og fyldning
 • forholde sig til den individuelle plan for behandling af caries (prognosevurdering)
 • have forståelse for vigtigheden af en kvalitetsbevidst holdning til eget arbejde og adfærd i forbindelse med patientbehandling
 • forstå og acceptere at indsigt, omhu og øvelse i forbindelse med patientbehandling har stor betydning for kvaliteten af plastiske restaureringer