SODB24025U Lokalanalgesi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Local Analgesi

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal sætte den studerende i stand til at mærke og forstå virkningsmekanismer af samt at anlægge lokalanalgesi i relation til tandbehandling med primært fokus på cariesbehandling, rodbehandling og behandling af marginal parodontitis samt ekstraktioner og kirurgiske indgreb. Endvidere skal den studerende kunne yde hjerte-lunge-redning samt agere adækvat ved indtræden af generelle komplikationer i odontologisk praksis. Hovedindholdet i undervisningen er praktiske øvelser i infiltrations- og regionær analgesi i relation til samtlige tænder og tandgrupper samt komplikationer til infiltrations- og ledningsanalgesi. Under øvelserne skal den studerende både agere behandler, der træner injektioner, og patient, der mærker virkningen af analgesierne på egen krop.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • af egen erfaring kende fornemmelse og virkning af alle de øvede analgesier
 • redegøre for indikationsområderne for brug af nedenstående lokalanalgesi
 • beskrive forskellige analgetika/præparater samt forskelligt udstyr til anlæggelse af lokalanalgesi
 • forklare hvornår og hvordan adrenalin injiceres
 • beskrive principper for datasikkerhed, elektronisk datahåndtering, inklusiv hvordan man strukturerer kliniske og parakliniske registreringer på en transparent måde, der tillader gentagelser i dataanalyse og forskning

 

Færdighed

 • anlægge infiltrationsanalgesi
 • anlægge foramen mandibulare analgesi
 • anlægge tuber analgesi
 • anlægge nervus buccalis analgesi
 • anlægge foramen palatinum analgesi
 • anlægge foramen incisivum analgesi
 • anlægge foramen infraorbitalis analgesi
 • udregne maksimaldosis for lokalanalgesi til voksne og til børn
 • håndtere ampul og recordsprøjte til adrenalin
   

Kompetence

 • i samtlige regioner i munden kunne anlægge lokalanalgesi i forbindelse med behandling af caries, rodbehandling, marginal parodontitis, ekstraktioner og andre operative indgreb
 • forebygge komplikationer i forbindelse med ovenstående
 • beskrive kontraindikationer for ovenstående
 • yde hjerte-lunge-redning ved generelle komplikationer, herunder kunstigt åndedræt, hjertemassage, brug af hjertestarter og aflåst sideleje
 • vide, hvornår der er indikation for akut injektion af adrenalin samt kunne udføre denne injektion
 • udvise etisk holdning til smertelindring og valg af lokalanalgesipræparater
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Kursus i klinisk introduktion
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Deltagelse i kurset forudsætter sideløbende deltagelse i kursus i farmakologi
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning samt øvelser, hvor den studerende skal medvirke både som behandler og som patient
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 4
 • Forberedelse (anslået)
 • 15
 • Klinik
 • 21
 • I alt
 • 40
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
---
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • ved at have ageret patient kende fornemmelse og virkning af lokalanalgesi i alle orale regioner
 • redegøre for indikationsområderne for brug af nedenstående lokalanalgesi
 • beskrive forskellige analgetika/præparater samt forskelligt udstyr til anlæggelse af lokalanalgesi
 • forklare hvornår og hvordan adrenalin injiceres

 

Færdighed

 • anlægge infiltrationsanalgesi
 • anlægge foramen mandibulare analgesi
 • anlægge tuber analgesi
 • anlægge nervus buccalis analgesi
 • anlægge foramen palatinum analgesi
 • anlægge foramen incisivum analgesi
 • anlægge foramen infraorbitalis analgesi
 • udregne maksimaldosis for lokalanalgesi til voksne og til børn
 • håndtere ampul og recordsprøjte til adrenalin

 

Kompetence

 • i samtlige orale regioner kunne anlægge lokalanalgesi i forbindelse med behandling af caries, rodbehandling, parodontitis, ekstraktioner og andre operative indgreb
 • forebygge komplikationer i forbindelse med ovenstående
 • beskrive kontraindikationer for ovenstående
 • yde hjerte-lunge-redning ved generelle komplikationer, herunder kunstigt åndedræt, hjertemassage, brug af hjertestarter og aflåst sideleje samt benytte adrenalininjektion ved anafylaktisk shock
 • udvise etisk holdning til smertelindring og valg af lokalanalgesipræparater
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation