SODB24019U Studium Generale, Odontologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Ethics and Philosophy of Science for Odontology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

 

Kursusindhold

Den studerende skal kunne redegøre for det faglige og videnskabelige grundlag for moderne odontologi, samt etiske teorier og begreber som er relevant til odontologisk praksis.

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
   

Færdighed

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • analysere og diskutere væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning

 

Kompetence

 • analysere og tage stilling til centrale filosofiske, etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til klinisk praksis, odontologisk forskning og tandlægens funktion i sundhedsvæsenet og i samfundet
Eksamen i basal humanbiologi og kroppens kemiske fundament
Eksamen i tandmorfologi
Eksamen i tændernes udvikling og mikroskopiske struktur
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
Eksamen i cellulær neurofysiologi
Forelæsninger, selvstudium og holdundervisning med gennemgang af begreber og teorier inden eksamen, spørgetime.
Undervisningssproget er dansk og engelsk.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 98
 • Eksamen
 • 24
 • I alt
 • 139
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering, 72 timer
Prøveformsdetaljer
Skriftlig opgave (hjemmeopgave) som besvares skriftligt efter kursets afslutning
Hjemmeopgaven skal udarbejdes i grupper af 2-3 studerende
Aflevering af besvarelser skal ske via portalen Digital Eksamen
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen bestået skal den studerende på tilstrækkelig vis kunne:

Viden

 • redegøre for videnskaben som en proces
 • redegøre for etiske grundbegreber og gennemføre en rationel etisk argumentation
 • redegøre for væsentlige etiske problemer i daglig klinik og forskning
   

Færdigheder

 • analysere videnskabelige problemstillinger og en videnskabelig argumentation
 • kritisk analysere de sæt af teorier, hypoteser m.v., der introduceres i løbet af kurset
 • analysere og tage stilling til centrale filosofiske, etiske og videnskabsteoretiske problemer i relation til klinisk praksis, odontologisk forskning og tandlægens funktion i sundhedsvæsenet og i samfundet