SODB24017U Oral Radiologi 1

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Radiology 1

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende forståelse for røntgenstråling, herunder aspekter inden for fysik, biologi og strålebeskyttelse. Herudover skal det sætte den studerende i stand til 1) at vurdere i hvilke kliniske situationer, det er påkrævet at anvende røntgenundersøgelse og 2) tolke røntgenoptagelser. Endelig skal kurset sætte den studerende i stand til at foretage intraorale røntgenoptagelser og redegøre for, hvornår det er påkrævet med ekstraorale røntgenoptagelser. Hovedvægten af kurset omfatter egenskaber ved røntgenstråler, risikomomenter, love og bekendtgørelser, teoretisk grundlag for røntgenoptagelser, teknikker, beskrivelser, diagnostik og tolkning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det elektromagnetiske strålespektrum
 • beskrive stråling - naturlig baggrundsstråling og menneskeskabt, samt redegøre for menneskets stråleudsættelse
 • definere røntgenstråler og anden ioniserende stråling
 • beskrive røntgenstrålers egenskaber samt angive hvorledes røntgenstråler anvendes
 • beskrive røntgenapparatets og røntgenrørets indretning samt angive hvorledes røntgenstråler frembringes
 • beskrive indflydelsen af kV, mA, fokus-receptor-afstand og eksponeringstid på det færdige røntgenbillede
 • beskrive de unøjagtigheder der følger af, at fokus ikke er punktformet og de unøjagtigheder som anvendelsen af divergerende stråling medfører
 • beskrive anvendelsen af tubus, blænder og filtre
 • redegøre for den biologiske virkning af røntgenstråler
 • beskrive stråledoser ved odontologiske intraorale røntgenundersøgelser
 • beskrive faktorer, der har indflydelse på stråledoser
 • beskrive det teoretiske grundlag for intraorale teknikker
 • redegøre for forskellige typer digitale receptorer samt principperne i digital billeddannelse
 • beskrive kontrast og densitetsforhold, billedbehandling og opbevaring

 

Færdigheder

 • udvise omhu for patienten
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken
 • udføre og redegøre for bitewing optagelser og periapikale optagelser med parallelteknik
 • behandle og arkivere digitale røntgenoptagelser
 • anvende tubus med rektangulært strålefelt

 

Kompetencer

 • vælge metoder der muliggør undersøgelse med mindst mulig stråledosis
 • redegøre for og praktisere strålebeskyttelse af operatør, patient og personer der befinder sig i det stråleudsatte område
 • redegøre for og udføre løbende kvalitetskontrol af digitale intraorale teknikker samt identificere og udbedre billed- og optagelsesfejl
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under intraorale optagelser
 • redegøre for det lovmæssige grundlag for brug af røntgenstråling i odontologisk praksis og anvende love og bekendtgørelser om røntgenstråling i odontologisk praksis
 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder og kæber samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • anvende den diagnostiske terminologi for patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde
 • bedømme behovet for røntgenundersøgelse under hensyntagen til strålingsbelastningen
 • bestemme den mest hensigtsmæssige røntgenundersøgelse til løsning af en klinisk problemstilling
 • besvare patientspørgsmål vedrørende stråledoser og strålingsbegrænsninger
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde: afvigelser i tændernes form, udvikling, lejring og antal; afvigelser i forbindelse med tandfrembrud og tandskifte; caries, herunder rodcaries hos ældre og andre cariesaktive patienter, og følgetilstande efter caries, parodontopatier samt resorptioner af tænder
 • identificere og evaluere fyldningsbehandling / rodbehandling / kronebehandling med dentalmaterialer på røntgenbilleder
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve  SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation
Eksamen i tandmorfologi
Eksamen i tændernes udvikling og mikroskopiske struktur
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og kliniske øvelser
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved eksamen i oral radiologi på 5. semester.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 25
 • Øvelser
 • 33
 • I alt
 • 65
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Peerfeedback (studerende giver hinanden feedback)
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest gives på baggrund af godkendt deltagelse i kliniske øvelser.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for det elektromagnetiske strålespektrum
 • beskrive stråling - naturlig baggrundsstråling og menneskeskabt, samt redegøre for menneskets stråleudsættelse
 • definere røntgenstråler og anden ioniserende stråling, beskrive røntgenstrålers egenskaber samt angive hvorledes røntgenstråler anvendes
 • beskrive røntgenapparatets og røntgenrørets indretning samt angive hvorledes røntgenstråler frembringes
 • beskrive indflydelsen af kV, mA, fokus-receptor-afstand og eksponeringstid på det færdige røntgenbillede
 • beskrive de unøjagtigheder der følger af, at fokus ikke er punktformet og de unøjagtigheder som anvendelsen af divergerende stråling medfører
 • beskrive anvendelsen af tubus, blænder og filtre
 • redegøre for den biologiske virkning af røntgenstråler
 • beskrive stråledoser ved odontologiske intraorale røntgenundersøgelser
 • beskrive faktorer der har indflydelse på stråledoser
 • beskrive det teoretiske grundlag for intraorale teknikker
 • redegøre for forskellige typer digitale receptorer samt principperne i digital billeddannelse
 • beskrive kontrast og densitetsforhold, billedbehandling og opbevaring

 

Færdighed

 • udvise omhu for patienten
 • anvende generelle infektionshygiejniske procedurer til at afbryde smittespredning på klinikken
 • udføre og redegøre for bitewing optagelser og periapikale optagelser med parallelteknik
 • behandle og arkivere digitale røntgenoptagelser
 • Anvende tubus med rektangulært strålefelt

 

Kompetence

 • vælge metoder der muliggør undersøgelse med mindst mulig røntgendosis
 • redegøre for og praktisere strålebeskyttelse af operatør, patient og personer der befinder sig i det stråleudsatte område
 • redegøre for og udføre løbende kvalitetskontrol af digitale intraorale teknikker samt identificere og udbedre billed- og optagelsesfejl
 • identificere og redegøre for udbedring af fejl opstået under intraorale optagelser
 • redegøre for det lovmæssige grundlag for brug af røntgenstråling i odontologisk praksis og anvende love og bekendtgørelser om røntgenstråling i odontologisk praksis
 • identificere alle røntgenanatomiske strukturer på billeder af tænder og kæber samt skelne mellem normalanatomiske strukturer/variationer af disse og afvigelser fra det normale
 • anvende den diagnostiske terminologi for patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde
 • bedømme behovet for røntgenundersøgelse under hensyntagen til strålingsbelastningen
 • bestemme den mest hensigtsmæssige røntgenundersøgelse til løsning af en klinisk problemstilling
 • besvare patientspørgsmål vedrørende stråledoser og strålingsbegrænsninger
 • stille diagnoser samt differentialdiagnoser, hvor dette er motiveret, på patologiske tilstande der hører til tandlægens arbejdsområde: afvigelser i tændernes form, udvikling, lejring og antal; afvigelser i forbindelse med tandfrembrud og tandskifte; caries, herunder rodcaries hos ældre og andre cariesaktive patienter, og følgetilstande efter caries, parodontitis samt resorptioner af tænder
 • identificere og evaluere fyldningsbehandling / rodbehandling / kronebehandling med dentalmaterialer på røntgenbilleder
 • organisere og efterleve kravene til klinisk hygiejne
 • skabe et godt arbejdsklima for medstuderende og alle medarbejdergrupper, herunder efterleve  SUNDs etiske kodeks
 • indgive patienten tillid i behandlingssituationen gennem ansvarsbevidst optræden og kommunikation