SODB24012U Oral mikrobiologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Oral Microbiology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Hovedindholdet i undervisningen ligger på almen bakteriologi, virologi og mykologi, egenskaber hos relevante mikroorganismer, herunder patogenetiske forhold, immunologi, mundhulens mikrobiota og økologi med fokus på dentale biofilm/plaque, klinisk hygiejne samt antibiotika og resistensforhold. Herudover undervises i grundlæggende bakteriologiske metoder og teknikker. Der fokuseres på generelle egenskaber hos bakterier, virus og svampe, menneskets normale mikrobiota, interaktioner mellem vært og mikroorganisme, sygdomsfremkaldende mikroorganismer med relevans for orale infektioner og andre infektioner med relation til sygdomme i mundhulen og dens omgivelser og behandling af infektionssygdomme samt klinisk hygiejne.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre de generelle og evt. supplerende infektionshygiejniske procedurer til afbrydelse af smitte-spredning på tandklinikken
 • redegøre for smittebærere og smitteveje for relevante mikroorganismer
 • redegøre for håndhygiejne
 • redegøre for anvendelse af personlige værnemidler og kliniktøj samt vaccination og uheldshåndtering
 • redegøre for metoder til sterilisation, desinfektion og rengøring samt kontrol af disse
 • redegøre for sterilisations- og desinfektionsmetoders anvendelse og begrænsninger
 • redegøre for krav til vandkvalitet i dentale units, problemer herved og løsningsmuligheder
 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved udvikling af infektionssygdomme
 • redegøre for bakteriers, virus og gærsvampes opbygning, strukturer, funktioner, genetik, replikation, vækst og død
 • redegøre for immunsystemets opbygning, celler, antigener og antistoffer, cytokiner og komplementsystemet
 • redegøre for uspecifik og specifik immunitet, effektormekanismer, slimhindeimmunitet, allergi og vaccination
 • redegøre for patogenese ved infektionssygdomme
 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme
 • redegøre for økologiske forhold i mundhulen
 • redegøre for biofilmdannelse på tandoverflader
 • redegøre for dental biofilm/plaques struktur og bestanddele
 • redegøre for karakteristik af de dominerende bakteriearter i mundhulen
 • redegøre for mikrobiotaens sammensætning på glatte slimhinder, tungeryg og tandoverflader ved sunde forhold
 • redegøre for ændringer i mikrobiotaens sammensætning i dentale biofilm i relation til udvikling af henholdsvis caries og gingivitis/parodontitis
 • redegøre for bakterielle virulensfaktorer for henholdsvis caries og gingivitis/parodontitis
 • redegøre for plaquehypoteser
 • redegøre for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler samt for betydningen af menneskets normale mikrobiota og konsekvenser af forskydninger i denne
 • redegøre for principper for antimikrobielle midlers virkning og anvendelse
 • redegøre for antibiotikas virkningsmekanismer og resistensmekanismer
 • redegøre for antimikrobielle stofgrupper med virkning på bakterier, gærsvampe og virus
 • redegøre for antibiotikas toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger
 • redegøre for udvikling og overførsel af antibiotikaresistens
 • redegøre for kolonisationsresistens, ændring af den normale mikrobiota og opportunistiske infektioner, herunder i mave-tarm systemet
 • redegøre for profylakse mod infektiøs endocarditis
 • redegøre for de sygdomsfremkaldende mikroorganismer og sygdomsudviklingen ved de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer.
 • redegøre for sygdomme, mikroorganismer, smittekilde, smitteveje og patogenese for de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer

 

Færdighed

 • vurdere smitterisikoen ved forskellige arbejdsopgaver på tandklinikken, vurdere metoderne til afbrydelse af smittevejene og beslutte anvendelsen af relevante infektionshygiejniske procedurer
 • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af infektionssygdomme
 • anvende generel og oral mikrobiologisk viden i forståelsen af den økologiske balance ved sunde forhold og af mikrobielt induceret sygdomsudvikling i mundhulen, samt forebyggelse og behandling af disse sygdomme
 • vurdere mulige effekter ved anvendelse af antibiotika overfor toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger i mundhulen og resten af kroppen samt i det omgivende samfund
 • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af generelle infektionssygdomme og deres mulige sammenhæng med sygdomme i mundhulen

 

Kompetencer

 • udarbejde retningslinjer for og instruere personale i tilrettelæggelse af infektionshygiejniske procedurer på tandklinikken, der forhindrer smitteoverførsel mellem patienter, personale og andre med tilknytning til klinikken
 • anvende grundlæggende viden om mikroorganismers betydning og patogenetiske mekanismer bag sygdomsudvikling som grundlag for forståelse af mikrobiel sundhed og sygdomsudvikling
 • overføre mikrobiologisk teori og forståelse af mikrobielt induceret sygdomsudvikling til anvendelse inden for fagene parodontologi, cariologi, endodonti, oral medicin og tand-, mund- og kæbekirurgi som grundlag for diagnostik, forebyggelse og behandling af mikrobielt betingede orale sygdomme
 • anvende antibiotika rationelt såvel profylaktisk som terapeutisk ved odontologiske behandlinger
 • besidde viden om udvalgte generelle infektionssygdomme og om mulige sammenhænge mellem disse og mikrobielt inducerede sygdomme i mundhulen samt kunne kommunikere professionelt med øvrigt sundhedsfagligt personale om dette
Eksamen i basal humanbiologi og kroppens kemiske fundament
Eksamen i tandmorfologi
Eksamen i tændernes udvikling og mikroskopiske struktur
Eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi
Eksamen i cellulær neurofysiologi
Deltagelse i kurset forudsætter sideløbende deltagelse i kursus i biokemi.
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning, øvelser og tests
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 19
 • Holdundervisning
 • 13
 • Forberedelse (anslået)
 • 82
 • Øvelser
 • 24
 • I alt
 • 138
Kollektiv
Point
0 ECTS
Prøveform
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Kursusattest på baggrund af godkendte tests og godkendt deltagelse i og rapport over øvelseskursus
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre de generelle og evt. supplerende infektionshygiejniske procedurer til afbrydelse af smitte-spredning på tandklinikken
 • redegøre for smittebærere og smitteveje for relevante mikroorganismer
 • redegøre for håndhygiejne
 • redegøre for anvendelse af personlige værnemidler og kliniktøj samt vaccination og uheldshåndtering
 • redegøre for metoder til sterilisation, desinfektion og rengøring samt kontrol af disse
 • redegøre for sterilisations- og desinfektionsmetoders anvendelse og begrænsninger
 • redegøre for krav til vandkvalitet i dentale units, problemer herved og løsningsmuligheder
 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved udvikling af infektionssygdomme
 • redegøre for bakteriers, virus og gærsvampes opbygning, strukturer, funktioner, genetik, replikation, vækst og død
 • redegøre for immunsystemets opbygning, celler, antigener og antistoffer, cytokiner og komplementsystemet
 • redegøre for uspecifik og specifik immunitet, effektormekanismer, slimhindeimmunitet, allergi og vaccination
 • redegøre for patogenese ved infektionssygdomme
 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme
 • redegøre for økologiske forhold i mundhulen
 • redegøre for biofilmdannelse på tandoverflader
 • redegøre for dental biofilm/plaques struktur og bestanddele
 • redegøre for karakteristik af de dominerende bakteriearter i mundhulen
 • redegøre for mikrobiotaens sammensætning på glatte slimhinder, tungeryg og tandoverflader ved sunde forhold
 • redegøre for ændringer i mikrobiotaens sammensætning i dentale biofilm i relation til udvikling af henholdsvis caries og gingivitis/parodontitis
 • redegøre for bakterielle virulensfaktorer for henholdsvis caries og gingivitis/parodontitis
 • redegøre for plaquehypoteser
 • redegøre for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler samt for betydningen af menneskets normale mikrobiota og konsekvenser af forskydninger i denne, herunder i mave-tarm systemet
 • redegøre for principper for antimikrobielle midlers virkning og anvendelse
 • redegøre for antibiotikas virkningsmekanismer og resistensmekanismer
 • redegøre for antimikrobielle stofgrupper med virkning på bakterier, gærsvampe og virus
 • redegøre for antibiotikas toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger
 • redegøre for udvikling og overførsel af antibiotikaresistens
 • redegøre for kolonisationsresistens, ændring af den normale mikrobiota og opportunistiske infektioner
 • redegøre for profylakse mod infektiøs endocarditis
 • redegøre for de sygdomsfremkaldende mikroorganismer og sygdomsudviklingen ved de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer.
 • redegøre for sygdomme, mikroorganismer, smittekilde, smitteveje og patogenese for de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer

 •  

Færdighed

 • vurdere smitterisikoen ved forskellige arbejdsopgaver på tandklinikken, vurdere metoderne til afbrydelse af smittevejene og beslutte anvendelsen af relevante infektionshygiejniske procedurer
 • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af infektionssygdomme
 • anvende generel og oral mikrobiologisk viden i forståelsen af den økologiske balance ved sunde forhold og af mikrobielt induceret sygdomsudvikling i mundhulen, samt forebyggelse og behandling af disse sygdomme
 • vurdere mulige effekter ved anvendelse af antibiotika overfor toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger i mundhulen og resten af kroppen samt i det omgivende samfund
 • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af generelle infektionssygdomme og deres mulige sammenhæng med sygdomme i mundhulen

 

Kompetencer

 • udarbejde retningslinjer for og instruere personale i tilrettelæggelse af infektionshygiejniske procedurer på tandklinikken, der forhindrer smitteoverførsel mellem patienter, personale og andre med tilknytning til klinikken
 • anvende grundlæggende viden om mikroorganismers betydning og patogenetiske mekanismer bag sygdomsudvikling som grundlag for forståelse af mikrobiel sundhed og sygdomsudvikling
 • overføre mikrobiologisk teori og forståelse af mikrobielt induceret sygdomsudvikling til anvendelse inden for fagene parodontologi, cariologi, endodonti, oral medicin og tand-, mund- og kæbekirurgi som grundlag for diagnostik, forebyggelse og behandling af mikrobielt betingede orale sygdomme
 • anvende antibiotika rationelt såvel profylaktisk som terapeutisk ved odontologiske behandlinger
 • besidde viden om udvalgte generelle infektionssygdomme og om mulige sammenhænge mellem disse og mikrobielt inducerede sygdomme i mundhulen samt kunne kommunikere professionelt med øvrigt sundhedsfagligt personale om dette
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 3 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Kursusattest i oral mikrobiologi 

Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre de generelle og evt. supplerende infektionshygiejniske procedurer til afbrydelse af smitte-spredning på tandklinikken
 • redegøre for smittebærere og smitteveje for relevante mikroorganismer
 • redegøre for håndhygiejne
 • redegøre for anvendelse af personlige værnemidler og kliniktøj samt vaccination og uheldshåndtering
 • redegøre for metoder til sterilisation, desinfektion og rengøring samt kontrol af disse
 • redegøre for sterilisations- og desinfektionsmetoders anvendelse og begrænsninger
 • redegøre for krav til vandkvalitet i dentale units, problemer herved og løsningsmuligheder
 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved udvikling af infektionssygdomme
 • redegøre for bakteriers, virus og gærsvampes opbygning, strukturer, funktioner, genetik, replikation, vækst og død
 • redegøre for immunsystemets opbygning, celler, antigener og antistoffer, cytokiner og komplementsystemet
 • redegøre for uspecifik og specifik immunitet, effektormekanismer, slimhindeimmunitet, allergi og vaccination
 • redegøre for patogenese ved infektionssygdomme
 • redegøre for samspillet mellem mikroorganismer og vært ved sunde forhold i mundhulen samt ved udvikling af caries og parodontale sygdomme
 • redegøre for økologiske forhold i mundhulen
 • redegøre for biofilmdannelse på tandoverflader
 • redegøre for dental biofilm/plaques struktur og bestanddele
 • redegøre for karakteristik af de dominerende bakteriearter i mundhulen
 • redegøre for mikrobiotaens sammensætning på glatte slimhinder, tungeryg og tandoverflader ved sunde forhold
 • redegøre for ændringer i mikrobiotaens sammensætning i dentale biofilm i relation til udvikling af henholdsvis caries og gingivitismarginal parodontitis
 • redegøre for bakterielle virulensfaktorer for henholdsvis caries og gingivitis/parodontitis
 • redegøre for plaquehypoteser
 • redegøre for principper for effekter og bivirkninger ved antimikrobielle midler samt for betydningen af menneskets normale mikrobiota og konsekvenser af forskydninger i denne, herunder i mave-tarm systemet
 • redegøre for principper for antimikrobielle midlers virkning og anvendelse
 • redegøre for antibiotikas virkningsmekanismer og resistensmekanismer
 • redegøre for antimikrobielle stofgrupper med virkning på bakterier, gærsvampe og virus
 • redegøre for antibiotikas toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger
 • redegøre for udvikling og overførsel af antibiotikaresistens
 • redegøre for kolonisationsresistens, ændring af den normale mikrobiota og opportunistiske infektioner
 • redegøre for profylakse mod infektiøs endocarditis
 • redegøre for de sygdomsfremkaldende mikroorganismer og sygdomsudviklingen ved de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer.
 • redegøre for sygdomme, mikroorganismer, smittekilde, smitteveje og patogenese for de vigtigste infektionssygdomme i mundhulen og dens omgivelser, i luftvejene og spredt via blod og/eller lymfe til relevante organsystemer

 

Færdighed

 • vurdere smitterisikoen ved forskellige arbejdsopgaver på tandklinikken, vurdere metoderne til afbrydelse af smittevejene og beslutte anvendelsen af relevante infektionshygiejniske procedurer
 • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af infektionssygdomme
 • anvende generel og oral mikrobiologisk viden i forståelsen af den økologiske balance ved sunde forhold og af mikrobielt induceret sygdomsudvikling i mundhulen, samt forebyggelse og behandling af disse sygdomme
 • vurdere mulige effekter ved anvendelse af antibiotika overfor toksiske, allergiske og biologiske bivirkninger i mundhulen og resten af kroppen samt i det omgivende samfund
 • anvende generel mikrobiologisk viden i forståelsen af udvikling af generelle infektionssygdomme og deres mulige sammenhæng med sygdomme i mundhulen