SODB24008U Cellulær neurofysiologi, odontologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Cellular neurophysiology, odontology

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 3. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset har til formål at give en grundlæggende forståelse af nervecellers og synapsers struktur og funktion.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive neuroners og gliacellers struktur og funktion
 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotentialet og aktionspotentialets initiering og propagering
 • Redegøre for synapsernes struktur og funktion
 • Redegøre for sensoriske receptorers struktur og funktion
 • Redegøre for nervesystemets plasticitet

 

Færdigheder

 • Ved behandling af alle ovennævnte emner anvende korrekte danske og internationalt vedtagne fagudtryk for strukturer, funktioner og begreber

 

Kompetencer

 • Anvende disse fagudtryk til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser

Se Absalon

Øvelsesvejledninger

Rath MF og Møller M (2020) Centralnervesystemets anatomi, FADL

Purves et al. (2019) Neuroscience, Oxford

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 99
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 137
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Krav til indstilling til eksamen

Godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og tilhørende quizzer bestået.

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Lommeregneren indeholdt i Office-pakken samt LYX, MathType og Maple.

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive neuroners og gliacellers struktur og funktion
 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotentialet og aktionspotentialets initiering og propagering
 • Redegøre for synapsernes struktur og funktion
 • Redegøre for sensoriske receptorers struktur og funktion
 • Redegøre for nervesystemets plasticitet

 

Færdigheder

 • Ved behandling af alle ovennævnte emner anvende korrekte danske og internationalt vedtagne fagudtryk for strukturer, funktioner og begreber

 

Kompetencer

 • Anvende disse fagudtryk til at give entydige fremstillinger af viden og iagttagelser