SODB24005U Medicinsk genetik, Odontologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Medical Genetics, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset opnå viden om kortlægning af gener og genetisk betingede sygdomme samt efter kurset kunne redegøre for klassiske nedarvningsmønstre samt for den sygdomsmæssige betydning af ændringer i gener og kromosomer

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå meiose
 • Forstå basale genetiske problemstillinger og genetik set i sammenhæng med andre fag
 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme
   

Færdigheder

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, øvelser og test.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 13
 • Holdundervisning
 • 16
 • Forberedelse (anslået)
 • 59
 • Praktiske øvelser
 • 10
 • Eksamen
 • 2
 • I alt
 • 100
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
1) Godkendt DNA øvelse, der afsluttes med en fremlæggelse. Hvis kurset ikke godkendes ved fremlæggelse skal studenten lave en øvelsesrapport, der skal godkendes.
2) Godkendt kromosomøvelse, der afsluttes med en multiple choice test, der skal bestås med 75 % for at denne øvelse godkendes. Hvis testen ikke bestås, kan den tages om i et andet multiple choice sæt
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for metoder til genetisk diagnostik og forstå mutationers betydning
 • Redegøre for anvendelsen af koblede DNA-markører til kortlægning af mutationer i familier
 • Redegøre for betydningen af ændringer i kromosomer for personen selv og personens børn
 • Redegøre for, hvordan disse ændringer kan være opstået
   

Færdighed

 • Beregne risikoen for, at en arvelig sygdom gives videre til næste generation
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Forstå sammenhænge mellem genotyper og fænotyper
 • Forstå forskellige typer af mutationer, deres opståen og betydning for personen selv og dennes børn
 • Beskrive og karakterisere arvegange
 • Forstå samspillet mellem genetiske, epigenetiske og miljømæssige faktorer, der påvirker fænotypen, og derved modificerer arvegange
 • Forstå betydningen af genetisk variation
 • Beskrive metoder til genetisk diagnostik og til kortlægning af gener for genetiske sygdomme
   

Færdighed

 • Bedømme stamtræer over familier med forskellige arvelige sygdomme og afgøre, hvad der er den mest sandsynlige arvegang
 • Beregne risikoen for at forskellige arvelige sygdomme gives videre til næste generation
 • Udføre og anvende karyotyper til vurdering af kromosomfejl, deres opståen og konsekvenser