SODB24004U Kursus i førstehjælp, Odontologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course in First Aid

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Kurset skal sætte den studerende i stand at bedømme almentilstand og bevidsthedsniveau. Den studerende skal herudover erhverve sig indgående viden om førstehjælp samt kunne yde førstehjælp. Kurset indeholder forhold vedrørende bedømmelse af patienters almentilstand, principper for behandling af blødninger, forbrændinger, forfrysninger og frakturer samt for ydelse af førstehjælp. Der lægges vægt på sammenhængen mellem basalfag og patientbehandling.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for førstehjælpens fire hovedpunkter
 • redegøre for ABC-vurderingsprincippet
 • redegøre for redningskæden (for førstehjælp/ulykker)
 • redegøre for årsager til bevidstløshed
 • redegøre for shockforebyggelse
 • redegøre for førstehjælp ved drukning, brystkasselæsion, indre og ydre blødninger, slag mod hovedet, forbrænding og ætsning, el-ulykker, epilepsi, forgiftning, sukkersyge og primær sårbehandling
 • redegøre for psykisk førstehjælp
 • redegøre for nødflytning
 • beskrive fremgangsmåden ved alarmering ved en bevidstløs tilskadekommen
 • redegøre for alarmering af 1-1-2 ved hjertestop
   

Færdigheder

 • udføre korrekte procedurer med henblik på klinisk at stille diagnosen hjertestop
 • udføre effektiv hjertelungeredning
 • anlægge trykforbinding
 • anvende en hjertestarter sikkert ved at følge hjertestarterens instruks
 • yde primær behandling ved fremmedlegeme i luftvejene
 • lægge tilskadekomne i stabilt sideleje
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, øvelser og kliniske demonstrationer
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 5
 • Forberedelse (anslået)
 • 20
 • I alt
 • 25
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Undervisningsdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for førstehjælpens fire hovedpunkter
 • redegøre for ABC-vurderingsprincippet
 • redegøre for redningskæden (for førstehjælp/ulykker)
 • redegøre for årsager til bevidstløshed
 • redegøre for shockforebyggelse
 • redegøre for førstehjælp ved drukning, brystkasselæsion, indre og ydre blødninger, slag mod hovedet, forbrænding og ætsning, el-ulykker, epilepsi, forgiftning, sukkersyge og primær sårbehandling
 • redegøre for psykisk førstehjælp
 • redegøre for nødflytning
 • beskrive fremgangsmåden ved alarmering ved en bevidstløs tilskadekommen
 • redegøre for alarmering af 1-1-2 ved hjertestop
   

Færdigheder

 • udføre korrekte procedurer med henblik på klinisk at stille diagnosen hjertestop
 • udføre effektiv hjertelungeredning
 • anlægge trykforbinding
 • anvende en hjertestarter sikkert ved at følge hjertestarterens instruks
 • yde primær behandling ved fremmedlegeme i luftvejene
 • lægge tilskadekomne i stabilt sideleje