SODB24001U Tandmorfologi

Årgang 2024/2025
Engelsk titel

Course and Exam in Tooth Morphology shapes and structures

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 1. semester - obligatorisk

Kursusindhold

Den studerende skal gennem kurset, blandt andet med udgangspunkt i patientsituationer, opnå indgående forståelse for samt kunne redegøre for  temporære og permanente tænders morfologi. Den studerende skal desuden kunne identificere samtlige primære og permanente tænder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

 

Viden

 • med tandens principielle makromorfologi som basis, redegøre for de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk
 • forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold, der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan viden på området opsøges og vurderes

 

Færdighed

 • anvende korrekt anatomisk, herunder latinsk, og morfologisk terminologi
 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne 
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes strukturer
 • begrunde, hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området

 

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium
Forelæsninger, dialogbaseret holdundervisning og 1 (klinisk) øvelse
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 14
 • Holdundervisning
 • 15
 • Forberedelse (anslået)
 • 102,5
 • Øvelser
 • 3
 • Eksamen
 • 3
 • I alt
 • 137,5
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig stedprøve, 2 timer med opsyn.
Praktisk mundtlig prøve, 30 minutter med opsyn.
Prøveformsdetaljer
Praktisk mundtlig prøve afholdes som spoteksamen
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Intern bedømmelse
Eksamensperiode

Se eksamensplan

Reeksamen

Se eksamensplan

Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • med tandens principielle makromorfologi som basis, redegøre for de temporære og de permanente tænders morfologi systematisk
 • forklare den betydning de makromorfologiske variabler har i relation til klinisk tandlægevirksomhed
 • forklare tandmorfologiske befolkningsundersøgelser, 
 • forklare dentale strukturelle og biologiske forhold, der betinger at tandsmerter kan opstå
 • forklare hvordan man opsøger, vurderer og ajourfører sin viden på området

 

Færdigheder

 • anvende korrekt anatomisk, herunder latinsk, og morfologisk terminologi
 • identificere humane enkelttænder og dentale makrostrukturer samt aflæse makromorfologiske variabler på tænderne
 • aldersbestemme et ungt individ ud fra tændernes mineraliseringsstadie og/eller frembrudte tænder samt, på baggrund af et individs givne alder, vurdere om tandfrembruddet er normalt
 • præsentere den kliniske anvendelse af viden om mundhulens og tændernes strukturer
 • begrunde hvorfor det er vigtigt at ajourføre sin viden på området

 

Kompetence

 • overføre opnået viden og færdigheder til senere kliniske kurser på tandlægeuddannelsen som forudsætning for at opnå kliniske færdigheder og kompetencer
 • i forbindelse med journalnotat at kunne bestemme de enkelte tænder samt anvende korrekt terminologi vedrørende tænder og parodontium