SODB16078U Bæredygtighed på tandklinikken (valgfag)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Sustainability at the dental clinic (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit   
Beståelsesfrist: inden afslutningen af bacheloruddannelsen   
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi

 

Kursusindhold

Tandklinikker anvender engangsplastik, svarende til 450 ton engangsplastik om året! Det er enorme mængder. Men hvad kan tandklinikker gøre for at reducere mængden? Hvilken forskel gør det, at der affaldssorteres? Er der forskel på engangsplast? Hvordan kan man planlægge en behandling så bæredygtigt som muligt?

Formålet med kurset er at give de studerende indsigt i, hvad de selv kan gøre på tandklinikken, for at gøre den mere bæredygtig. De studerende bliver klædt på til at forstå hvad bæredygtighed er og vil med udgangspunkt i konkrete aktiviteter på klinikken, så som affaldshåndtering, indkøb, reducering af plast mv. få et overblik over, hvilke aktiviteter, der har den største klimabelastning. De studerende vil i løbet af kurset få kendskab til relevante redskaber til at nedbringe miljøbelastningen på tandklinikken.

Hovedindholdet i kurset er en introduktion til de grundlæggende teorier, der definerer bæredygtighed, regulering og de politiske tiltag i et historisk perspektiv. En teoretisk gennemgang, kombineret med konkrete cases, der giver de studerende forståelse for produkters livscyklus og værdikæde er nødvendig for at kalkulere, implementere og analysere bæredygtige tiltag på klinikken. De studerende vil ligeledes få inspiration og introduktion til konkrete bæredygtige tiltag og handlinger gennem aktuelle cases på tandklinikker. 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden 

 • Redegøre for principperne for bæredygtighed og livscyklustankegangen
 • Redegøre for snitfladerne af lovgivning, der berører drift af klinik og bæredygtighed
 • Analysere data fra leverandører
 • Forklare principperne for et klimaregnskab
 • Forklare værdikæden i et bæredygtigt perspektiv 

 

Færdighed

 • Diskutere bæredygtighedsovervejelser med henblik på at nedsætte klinikkens miljøpåvirkning både direkte og indirekte
 • Analysere et klimaregnskab
 • Analysere metodikken, der er anvendt ved udarbejdelsen af klimaregnskaber
 • Anvende værdikæden i et bæredygtigt perspektiv

 

Kompetence

 • Vurdere og implementere konkrete tiltag på klinikken, der har effekt på den samlede bundlinje
 • Identificere miljøpåvirkninger i et klinikperspektiv og implementere mitigerende tiltag
Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester:

1. semester
SODB16011U Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
SODB16011E Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
SODB16012U Kursus i introduktion
SODB16013U Kursus i førstehjælp

2. semester
SODB16021U Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
SODB16022U Kursus i exitable celler
SODB16021E Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv exitable celler
SODB16023U Kursus i tændernes udvikling og struktur
SODB16023E Eksamen i tændernes udvikling og struktur

3. semester
SODB16031U Kursus i medicinsk genetik
SODB16031E Eksamen i medicinsk genetik
SODB16032U Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
SODB16034U Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
SODB16035E Eksamen i statistik
SODB16037U Organernes struktur og funktion i den raske og den syge krop

4. semester
SODB16042E Eksamen i biokemi
SODB16043U Kursus i oral mikrobiologi
SODB16043E Eksamen i oral mikrobiologi
SODB16044U Kursus i oral struktur og funktion
SODB16044E Eksamen i oral struktur og funktion
SODB16045U Kursus i studium generale
SODB16045E Eksamen i studium generale
SODB16046U Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
SODB16047U Kursus i klinisk introduktion
SODB16048U Kursus i radiologi 1
SODB16067U Sundhedsinformatik, Odontologi
Teoretisk gennemgang, dialogbaseret holdundervisning, casebaserede observationsstudier på udvalgte klinikker.
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 6
 • Holdundervisning
 • 12
 • Forberedelse (anslået)
 • 33
 • Praktik
 • 6
 • Projektarbejde
 • 12
 • I alt
 • 69
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Løbende bedømmelse
Krav til indstilling til eksamen

Ingen

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden 

 • Redegøre for principperne for bæredygtighed og livscyklustankegangen
 • Redegøre for snitfladerne af lovgivning, der berører drift af klinik og bæredygtighed
 • Analysere data fra leverandører
 • Forklare principperne for et klimaregnskab
 • Forklare værdikæden i et bæredygtigt perspektiv 

 

Færdighed

 • Diskutere bæredygtighedsovervejelser med henblik på at nedsætte klinikkens miljøpåvirkning både direkte og indirekte
 • Analysere et klimaregnskab
 • Analysere metodikken, der er anvendt ved udarbejdelsen af klimaregnskaber
 • Anvende værdikæden i et bæredygtigt perspektiv

 

Kompetence

 • Vurdere og implementere konkrete tiltag på klinikken, der har effekt på den samlede bundlinje
 • Identificere miljøpåvirkninger i et klinikperspektiv og implementere mitigerende tiltag