SODB16074U Aktuel forskning på Odontologisk Institut (valgfag)

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Current research at Copenhagen School of Dentistry (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit 
Beståelsesfrist: inden afslutning på bacheloruddannelsen 
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi
 

Kursusindhold

Dette kursus søger at introducere de studerende til forskning indenfor det odontologiske område, både basalforskning og klinisk forskning.

Kurset giver de studerende værktøjer til kritisk stillingstagen til original artikler. Dette inkluder sammenkædning mellem hypotese og forsøgsresultater, kritisk stillingstagen til metodevalg, anvendelse af disse og fortolkning af opnåede resultater. Derudover bliver de studerende introduceret til basalforskningsaktiviterer på Odontologisk Institut. Hermed får de studerende indblik i de muligheder der foreligger for en akademisk karrierevej på Københavns Universitet. Præsentationer kan inkludere både case historier, basalforsknings projekter og projekter som har ført til innovative produkter af kommersiel værdi. Kurset giver således de studerende et detaljeret indblik i de ideer, arbejdsmetoder og beslutningsprocesser der ligger til grund for god forskningspraksis men også for de foreliggende muligheder for karriere og eventuel innovation på Odontologisk Institut.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • Redegøre for betydningen af forskning
 • Redegøre for vigtigheden af hypotese dannelse der definerer forsknings hensigt og mål
 • Redegøre for innovation
 • Reflektere over opnåede resultater og kritisk stillingstagen til disse
 • Have indblik forskningskarriere muligheder på Odontologisk Institut
 • Have indblik i de krav der stilles til akademisk forskning

 

Færdigheder:

 • Analysere en original artikel
 • Foretage en kritisk gennem af en original artikel
 • Opstille en potentiel forsknings hypotese
 • Reflektere over grundlaget for forskningskonklussioner

 

Kompetencer:

 • Være i stand til at analysere en original artikel

Artikler omhandlende udvalgte forskningsområder på Odontologisk Institut

Bestået samtlige obligatoriske kurser og eksamener til og med 4. semester:
1. semester
SODB16011U Kursus i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
SODB16011E Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter
SODB16012U Kursus i introduktion
SODB16013U Kursus i førstehjælp

2. semester
SODB16021U Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi
SODB16022U Kursus i exitable celler
SODB16021E Integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv exitable celler
SODB16023U Kursus i tændernes udvikling og struktur
SODB16023E Eksamen i tændernes udvikling og struktur

3. semester
SODB16031U Kursus i medicinsk genetik
SODB16031E Eksamen i mecicinsk genetik
SODB16032U Kursus i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
SODB16032E Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi
SODB16033E Eksamen i organernes makroskopiske og mikroskopiske anatomi
SODB16034U Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne
SODB16035E Eksamen i statistik

4. semester
SODB16041E Eksamen i medicinsk fysiologi og patofysiologi
SODB16042E Eksamen i biokemi
SODB16043U Kursus i oral mikrobiologi
SODB16043E Eksamen i oral mikrobiologi
SODB16044U Kursus i oral struktur og funktion
SODB16044E Eksamen i oral struktur og funktion
SODB16045U Kursus i studium generale
SODB16045E Eksamen i studium generale
SODB16046U Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi
SODB16047U Kursus i klinisk introduktion
SODB16048U Kursus i radiologi 1
Præsentationer foretaget af undervisere og inviterede foredragsholdere Studenterpræsentationer
Gruppearbejder og gruppe præsentationer

Præsentationer kan inkludere både case historier, basalforsknings projekter og projekter som har ført til innovative produkter af kommerciel værdi.
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 49
 • I alt
 • 69
Mundtlig
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Andet
Prøveformsdetaljer
Godkendt gruppepræsentation af tildelt artikel
Godkendt gruppepræsentation af innovativ ide
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • Redegøre for betydningen af forskning
 • Redegøre for vigtigheden af hypotese dannelse der definerer forsknings hensigt og mål
 • Redegøre for innovation
 • Reflektere over opnåede resultater og kritisk stillingstagen til disse
 • Have indblik forskningskarriere muligheder på Odontologisk Institut
 • Have indblik i de krav der stilles til ”banebrydende” forskning

 

Færdigheder:

 • Analysere en original artikel
 • Foretage en kritisk gennem af en original artikel
 • Opstille en potentiel forsknings hypotese
 • Reflektere over grundlaget for forskningskonklussioner