SODB16073U Allergi og toksikologi i tandlægens daglige arbejde (valgfag)

Årgang 2023/2024
Engelsk titel

Allergy and toxicology in the dentist's daily work (elective)

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - valgfrit

Kursusindhold

Kurset giver de studerende forudsætninger for at forstå hvordan en allergisk reaktion forløber i kroppen samt hvilke metoder der anvendes til at vurdere et materiales biokompatibilitet før det kan anvendes i tandlægearbejde og hvilken lovgivning disse materialer er underlagt

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvilke typer allergiske reaktioner der findes og hvilke der ses inden for tandlægefaget
 • redegøre for forskellige metoder til at vurdere et dentalmateriales biokompatibilitet
 • redegøre for hvilken type lovgivning dentalmaterialer er underlagt


Færdigheder:

 • genkende tegn på allergiske eller toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer
 • handle adækvat i forhold til allergiske og toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer


Kompetence:

 • udføre adækvate tiltag for at undgå at tandplejepersonale samt patienter ikke bliver eksponeret unødvendigt for allergener og toksikologiske materialer

Alle kurser og eksamener fra 1.-4. semester skal være bestået
Teoretiske forelæsninger og diskussion af problemer, artikler, rapporter i grupper
 • Kategori
 • Timer
 • Holdundervisning
 • 20
 • Forberedelse (anslået)
 • 34
 • Øvelser
 • 10
 • Klinik
 • 5
 • I alt
 • 69
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Udarbejdelse af skriftlig rapport som præsenteres mundtligt i slutningen af kurset
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur, Interne bedømmere
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden:

 • redegøre for, hvilke typer allergiske reaktioner der findes og hvilke der ses inden for tandlægefaget
 • redegøre for forskellige metoder til at vurdere et dentalmateriales biokompatibilitet
 • redegøre for hvilken type lovgivning dentalmaterialer er underlagt


Færdigheder:

 • genkende tegn på allergiske eller toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer
 • handle adækvat i forhold til allergiske og toksiske reaktioner forårsaget af dentalmaterialer

Kompetence:

 • udføre adækvate tiltag for at undgå at tandplejepersonale samt patienter ikke bliver eksponeret unødvendigt for allergener og toksikologiske materialer