SODB16066U Kursus i klinisk oral fysiologi 2

Årgang 2019/2020
Engelsk titel

Course in Clinical Oral Physiology 2

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 6. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i eksamen i klinisk oral fysiologi (SODB16066E)

 

Kursusindhold

Hovedindholdet i kurset er lokale og generelle lidelser med TMD samt differentialdiagnoser. Det udgør en fortsættelse af Klinisk Oral Fysiologi 1. 
Nedsat og hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold samt ansigtssmerter og hovedpine kan være tegn på degenerative lidelser i kæbeleddet og myalgi/myoser i tyggemusklerne, som uden større vanskelighed kan behandles i almen tandlægepraksis eller kommunal tandpleje. Imidlertid kan sådanne symptomer også være følgetilstande til eller ledsage en række andre lokale eller generelle lidelser. Det er derfor væsentligt også at have kendskab til sådanne lidelser, differentialdiagnostiske forhold samt behandling eller indikation for henvisning.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling

 

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
Kursus i klinisk oral fysiologi 1 (SODB16053U)
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger, kliniske øvelser og konferencer
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved eksamen i klinisk oral fysiologi (SODB16066E) og OSKE eksamen (SODB16061E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse
 • 42
 • Forelæsninger
 • 9
 • Holdundervisning
 • 8
 • Praktiske øvelser
 • 24
 • I alt
 • 83
Point
0 ECTS
Prøveform
Løbende bedømmelse
Godkendt deltagelse i kliniske øvelser, herunder konferencer, og dialogbaseret holdundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for lokale og generelle lidelser med TMD 
 • redegøre for observation og farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD 
 • Redegøre for aldersrelateret variation og forandring i tyggemuskler, kæbeled og tandsystem og deres betydning for temporomandibulær dysfunktion og behandling

 

Færdighed

 • diskuterer differentialdiagnostiske overvejelser med henblik på nedsat eller hæmmet kæbefunktion, ændrede okklusionsforhold, tandslid samt ansigtssmerter og hovedpine 
 • diskutere indikation, virkningsmåder og prognose for behandling
   

Kompetence

 • erkende, registrere, fortolke og reagere adækvat på afvigelser i det kliniske billede, der tyder på en anden baggrund for symptomer og undersøgelsesfund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser/myalgi fra tyggemusklerne
 • vurdere hvornår der er behov for supplerende undersøgelser
 • bedømme sygdomskarakteristika og undersøgelser til at identificere tilstande med lignende symptomer og fund, men med anden baggrund end degenerative lidelser i kæbeleddet og myoser fra tyggemusklerne, og vurdere, hvornår der er behov for henvisning til anden instans
 • informere om tilstandene på baggrund af deres naturlige forløb
 • observere eller foranstalte, udføre eller ordinere farmakologisk, fysiurgisk eller okklusal terapi ved de almindeligste former for TMD og generelle lidelser med TMD