SODB16059U Præklinisk kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Preclinical course in Indirect Restorations

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 5. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden deltagelse i kursus i indirekte enkelttandsrestaureringer 

Kursusindhold

Kurset skal give den studerende en indledende forståelse for indirekte enkelttandsrestaureringer, herunder materialemæssige egenskaber og materialernes anvendelse. Under vejledning skal den studerende udføre præparationer samt lære aftrykstagning og modelfremstilling til indirekte enkelttandsrestaureringer i metal eller keramik.
Kurset gennemføres i et tværfagligt samarbejde mellem fagene cariologi, oral rehabilitering og dentalmaterialer.
Det væsentligste indhold i kurset omfatter materialelære samt praktiske øvelser på fantom vedrørende onlays og kroner i enkelttænder.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus i forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til indirekte restaureringer i metal og keramik
 • Redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal og keramik


Færdigheder

 • Anvende principper for præparation til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Anvende principper og metoder for aftryk til indirekte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • Anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer


Kompetencer                   

 • Udføre præparationer til onlays og kroner i metal og keramik
 • Udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer
Præklinisk kursus i materialelære og fyldningsterapi (SODB16046U)
Kursus i klinisk introduktion (SODB16047U)
Kursusattest i Kursus i radiologi 1 (SODB16048U)
Forelæsninger, øvelser på fantom, opgaveløsning
Kurset afsluttes med kursusattest
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 3
 • Klinik
 • 30
 • I alt
 • 33
Individuel
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Prøveformsdetaljer
Kursusattest gives på baggrund af godkendt præklinisk test, deltagelse i øvelser på fantom og opgaveaflevering
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for sammensætning, kemiske, fysiske, biologiske og kliniske egenskaber for materialer til indirekte restaureringer i metal og keramik
 • Redegøre for procedurer til fremstilling af indirekte enkelttandsrestaureringer i metal og keramik


Færdigheder

 • Anvende principper for præparation til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Anvende principper og metoder for aftryk til indirekte enkelttandsrestaureringer, samt tolke et aftryks kvalitet
 • Anvende principper og metoder til fremstilling af modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer

 

Kompetencer                   

 • Udføre præparationer til onlays og kroner i metal og keramik
 • Udføre aftrykstagning til indirekte enkelttandsrestaureringer
 • Fremstille modeller til indirekte enkelttandsrestaureringer