SODB16044U  Kursus i oral struktur og funktion

Årgang 2018/2019
Engelsk titel

Course in Oral Structure and Function

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: inden eksamen i oral struktur og funktion
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

Kurset skal give de studerende indgående viden om orale strukturer (mundslimhinde, spytkirtler, muskler, kæber og led) og forståelse for deres funktion, således at den studerende i detaljer kan redegøre herfor. Hovedindholdet i kurset er orale strukturers udvikling, anatomi og fysiologi. Der lægges vægt på kommunikationssystemer mellem nerver og effektororganer, sansning, spytsekretion og spyttets interaktion med omgivende væv samt bevidsthedsniveau.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive tungepapillerne med hensyn til udbredelse, lokalisation og funktion
 • Redegøre for mundslimhindens funktionelle opbygning
 • Redegøre for de grundlæggende mekanismer for sansning og smerter fra det orofaciale område
 • Redegøre for de mekanismer, der ligger til grund for kæbe- og muskelfunktion i forbindelse med gabning, tygning og synkning hos raske
 • Redegøre for de grundlæggende mekanismer bag spytsekretionen og spyttets betydning for det orale miljø
 • Redegøre for mekanismerne, der ligger til grund for lugt- og smagssansning
 • Identificere orale strukturer og deres variation
 • Iagttage og vurdere reaktioner, adfærd og udsagn baseret på generelle sansefysiologiske principper og særlige forhold knyttet til orale strukturer, herunder halitose.
 • Vurdere og fortolke temporomandibulær funktion ud fra vægtningen mellem reflekser og central kontrol

 

Færdighed

 • Registrere og vurdere sansefunktionen i klinikken
 • Registrere og vurdere kæbe- og muskelfunktion funktionen i klinikken
 • Registrere og vurdere spytsekretionshastigheden i klinikken
 • Udvælge og anvende klinisk-fysiologiske undersøgelser til vurdering af sansefunktion, motorik og spytsekretion
Kursus i klinisk oral anatomi og hygiejne (SODB16034U)
Eksamen i hovedets, halsens og centralnervesystemets anatomi (SODB16032E)
Dialogbaseret holdundervisning, forelæsninger og øvelser på klinik og i laboratorium.
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres ved eksamen i oral struktur og funktion (SODB16044E)
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
0 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Godkendt deltagelse i øvelsesundervisning
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
Ingen censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for opbygningen af mundslimhinde, kæber, kæbeled, spytkirtler og tyggemuskler samt relevante dele af nervesystemet som basis for forståelsen af normal funktion
 • redegøre for mundslimhindens barrierefunktion og forklare relationen mellem denne og mundslimhindens opbygning
 • redegøre for grundlæggende mekanismer og faktorer, der influerer sansning og smerter fra det orofaciale område
 • redegøre for de mekanismer der ligger til grund for kæbefunktion i forbindelse med gabning, tygning og synkning hos raske
 • redegøre for de mekanismer, der ligger til grund for lugt- og smagssansning samt spytsekretionen hos raske og dens betydning for det orale miljø

 

Færdighed

 • Registrere og vurdere sansefunktionen i klinikken
 • Registrere og vurdere kæbe- og muskelfunktion funktionen i klinikken
 • Registrere og vurdere spytsekretionshastigheden i klinikken
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 16
 • Holdundervisning
 • 13
 • Praktiske øvelser
 • 21
 • Forberedelse
 • 65
 • I alt
 • 115