SODB16042U Biokemi, Odontologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Biochemistry

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 4. semester - obligatorisk
Beståelesfrist: inden deltagelse i cariologisk grundkursus, kursus i klinisk oral fysiologi 1 og kursus i basal parodontologi 1
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

I den almen biokemi skal den studerende ved kurset erhverve grundlæggende kendskab til den levende organismes stofskifteprocesser og deres regulering samt kunne redegøre herfor. Hovedindholdet i den almene undervisning er metabolisme af kulhydrater, lipider og proteiner, samt teori vedrørende oprensningsmetoder og blodkoagulation.

I den orale biokemi skal den studerende erhverve grundlæggende kendskab til de biokemiske processer der medfører tandsygdom, herunder i særdeleshed caries. Hovedindholdet i den orale biokemi har vægt på bakteriers anaerobe stofskifte, tændernes sammensætning og bakteriemetabolismens effekt på denne.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for viden og færdigheder der er nødvendige for forståelsen af de øvrige og samtidige fag i det videre studieforløb til tandlæge
 • redegøre for biokemiens betydning og relevans i forbindelse med den kliniske undervisning i tandlægeuddannelsen
 • redegøre for relationerne mellem de biokemiske processer i det intermediære stofskifte
 • beskrive principperne i og anvendeligheden af en række biokemiske metoder, således at der skabes forudsætning for at vurdere videnskabelige undersøgelser og forskning
 • redegøre for, koloniseringen af bakterier på emalje og dannelsen af pellikelen og dens betydning herfor
 • redegøre for, hvilken betydning mundhulens bakterier har for udvikling af tandsygdomme, herunder have kendskab til tændernes egenskaber og effekten af bakteriernes metabolisme på disses sammensætning

 

Færdighed

 • demonstrere et sådan overblik over biokemien at biokemiske problemstillinger kan identificeres og forelægges for en anden sundhedsuddannet person med særligt henblik på tandlæger og tandplejere

Materiale udleveres via Absalon

Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (SODB16011E)
Eksamen i tændernes udvikling og struktur (SODB16023E)
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler (SODB16021E)
En forståelse af den grundlæggende kemi, uorganisk såvel som organisk.
Dialogbaseret holdundervisning.
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 10
 • Holdundervisning
 • 34
 • Forberedelse (anslået)
 • 104
 • Eksamen
 • 4
 • I alt
 • 152
Kollektiv
Point
5 ECTS
Prøveform
Skriftlig prøve, 4 timer med opsyn.
---
Krav til indstilling til eksamen

Eksamen i basal humanbiologi og cellens kemiske komponenter (SODB16011E) 
Eksamen i tændernes udvikling og struktur (SODB16023E) 
Integreret eksamen i celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler (SODB16021E)

Hjælpemidler
Kun visse hjælpemidler tilladt

Skemaerne Human metabolism – 1. Main Map, Human Metabolism – 2. Enzymes, Human Metabolism – 3. Metabolites udleveres

Adgang til Mathtype eller Maple

Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Kriterier for bedømmelse

For at opnå bedømmelsen 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • redegøre for viden og færdigheder der er nødvendige for forståelsen af de øvrige og samtidige fag i det videre studieforløb til tandlæge
 • redegøre for biokemiens betydning og relevans i forbindelse med den kliniske undervisning i tandlægeuddannelsen
 • redegøre for relationerne mellem de biokemiske processer i det intermediære stofskifte
 • beskrive principperne i og anvendeligheden af en række biokemiske metoder, således at der skabes forudsætning for at vurdere videnskabelige undersøgelser og forskning
 • redegøre for, koloniseringen af bakterier på emalje og dannelsen af pellikelen og dens betydning herfor
 • redegøre for, hvilken betydning mundhulens bakterier har for udvikling af tandsygdomme, herunder have kendskab til tændernes egenskaber og effekten af bakteriernes metabolisme på disses sammensætning

 

Færdighed

 • demonstrere et sådan overblik over biokemien at biokemiske problemstillinger kan identificeres og forelægges for en anden sundhedsuddannet person med særligt henblik på tandlæger og tandplejere