SODB16022U Kursus i excitable celler, odontologi

Årgang 2022/2023
Engelsk titel

Course in Excitable Cells, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

Kurset skal give en basal indføring i excitable cellers struktur og funktion, i intercellulær kommunikation og i musklers struktur og funktion.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive nervecellers og gliacellers struktur
 • Redegøre for den excitable cellemembrans struktur og funktion, herunder for ionkoncentrationer, ionkanaler, hvilemembranpotential, aktionspotential og propagering
 • Redegøre for synapsers struktur og funktion
 • Redegøre for sensoriske receptorer og for kodning af information i nervesystemet
 • Redegøre for struktur og funktion af tværstribet muskulatur, hjertemuskulatur og glat muskulatur
   

Færdighed

 • Anvende viden og kompetencer fra den teoretiske og praktiske undervisning til undersøgelser af nervecellers, sensoriske receptorers og muskelcellers funktion
Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning.
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler (SODB16021E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 18
 • Holdundervisning
 • 7
 • Forberedelse (anslået)
 • 52
 • Øvelser
 • 39
 • I alt
 • 116
Kollektiv
Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Skriftlig aflevering
Prøveformsdetaljer
Godkendt deltagelse i øvelsesundervisning og godkendte øvelsesrapporter.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for måling af ekstracellulært afledede aktionspotentialer og for stimulations- og registreringsteknik
 • Redegøre for undersøgelser af sensoriske receptorers funktion og for kodning i nervesystemet
 • Redegøre for undersøgelser af den tværstribede muskels funktion og mekaniske egenskaber