SODB16021U Kursus i medicinsk celle- og vævsbiologi, odontologi

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Course in Medical Cell and Tissue Biology, Dental Surgery

Uddannelse

Bacheloruddannelsen i odontologi 2. semester - obligatorisk
Beståelsesfrist: Inden påbegyndelse af 3. semester
Forbeholdt studerende på bacheloruddannelsen i odontologi.

Kursusindhold

Kurset baserer sig på grundlæggende elementer af biokemi, biofysik, celle og molekylærbiologi samt generel histologi med det formål at give en grundlæggende forståelse af cellers struktur og funktion samt organisering af celler i væv.

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå proteiners struktur og funktion
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af intracellulære organeller, herunder membrantrafik
 • Beskrive og forstå struktur og funktion af cellemembraner
 • Beskrive og forstå ligevægtspotentialer og membranpotentialer
 • Beskrive og forstå salt og vandtransport over biologiske membraner
 • Beskrive og forstå organiseringen af cytoskelettet
 • Beskrive og forstå genetisk information
 • Beskrive og forstå DNA-replikation, transskription og translation, samt disse processers regulering
 • Beskrive og forstå genteknologiske metoder
 • Beskrive og forstå cellekommunikation og intracellulær signalering
 • Beskrive og forstå cellecyklus, cellevækst og celledød
 • Beskrive og forstå cancer biologi og udvikling, herunder cancercellens generelle karakteristika
 • Beskrive og forstå specialiserede cellers struktur og funktion
 • Beskrive og forstå organisering af celler og extracellulær matriks i væv
   

Færdigheder

 • Anvende grundlæggende vævslære til at diagnosticere de fire store vævsklasser ved virtuel mikroskopi
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder til at tolke videnskabelige forsøg
   

Kompetencer

 • Anvende opnået viden til at inddrage principper og forskningsresultater, analyseret med basale statistiske metoder, i medicinske sammenhænge og problemstillinger til selvstændig hypotese

Forelæsninger, studenteraktiverende holdundervisning og øvelsesundervisning.
Kurset afsluttes med kursusattest og evalueres desuden ved integreret eksamen i medicinsk celle- og vævsbiologi inklusiv excitable celler (SODB16021E)
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 52
 • Holdundervisning
 • 79
 • Forberedelse (anslået)
 • 190
 • Praktiske øvelser
 • 16
 • I alt
 • 337
Kollektiv
Løbende feedback i undervisningsforløbet

Løbende feedback: de studerende har mulighed for at tage elektroniske test (hvor svar udleveres) forud for alle SAU timer.

Kollektiv feedback dækker også over feedback til studerende i mindre grupper ved fremlæggelser.

Point
2,5 ECTS
Prøveform
Kursusdeltagelse
Godkendte obligatorisk forberedelsestest, godkendt deltagelse i øvelsesundervisning samt godkendt mundtlig afrapportering ved efterbehandlingstimer.
Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
bestået/ikke bestået
Censurform
Ingen ekstern censur
En intern bedømmer
Kriterier for bedømmelse

For at opnå kursusattest skal den studerende kunne:

Viden

 • Beskrive og forstå funktionen af cellens DNA, RNA og protein
 • Beskrive og forstå genregulering samt opbygning af genomet
 • Forklare anvendelsen af et rapportørgen
 • Anvende grundlæggende principper i bioteknologiske metoder, basal statistik samt udvalgte databaser til at tolke egne eksperimenter