SNRM20007E Masterprojekt - Neurorehabilitering

Årgang 2021/2022
Engelsk titel

Master's Project - Neurorehabilitation

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https://neurorehab.ku.dk/

Kursusindhold

Masterprojektet er et projekt om et godkendt emne inden for neurorehabilitering. Projektet skrives som afslutning på masteruddannelsen i neurorehabilitering. Masterprojektet kan gennemføres som f.eks. et mindre forskningsprojekt eller litteraturstudie med vejledning og supervision.
Masterprojektet skal demonstrere den studerendes evne til at formulere, analysere, diskutere og vurdere problemstillinger inden for et relevant, afgrænset videnskabeligt emne i henhold til fagområdets viden og metoder.

Afhandlingen forsvares mundtligt.  

 

Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for neurorehabilitering
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for neurorehabilitering

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Opbygge et videnskabeligt struktureret projekt på baggrund af teori og litteratur
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning
Studerende skal have gennemført og bestået samtlige kurser og eksamener på uddannelsen før påbegyndelse af masterprojektet.
 • Kategori
 • Timer
 • Forberedelse (anslået)
 • 460
 • E-læring
 • 14
 • Vejledning
 • 25
 • Eksamen
 • 1
 • I alt
 • 500
Mundtlig
Individuel
Point
20 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 60 minutter med opsyn.
Mundtlig eksamen af 60 minutters varighed fordelt på ca. 15 minutters indledende mundtlig fremlæggelse af masterprojektet, med mulighed for anvendelse af AV-udstyr, efterfulgt af ca. 30 minutters diskussion med udgangspunkt i den studerendes masterprojekt.

Masterprojektet må maksimalt udgøre 20-25 A4-sider (1 side = 2400 tegn inkl. mellemrum) inklusiv figurer og tabeller men eksklusiv referencer.
Hvis et masterprojektet skrives i en gruppe af to studerende kan sidetallet øges til maksimalt 30-35 sider. For tre studerende gælder maksimalt 40-45 sider.
Hvis masterprojektet udarbejdes i en gruppe, skal der i masterprojektet indgå en oversigt over den enkeltes bidrag. De studerende går til eksamen enkeltvis og tildeles en individuel karakter.

Der henvises i øvrigt til studieordningen.
Krav til indstilling til eksamen

Aflverering af masterprojekt i overensstemmelse med masterprojektaftale

Hjælpemidler
Alle hjælpemidler tilladt
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ekstern censur
Eksamensperiode

Se eksamensplan 

Reeksamen

Se eksamensplan 

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Opnå indsigt i den videnskabelige metode, herunder litteratursøgning og udarbejdelse af en klar og afgrænset problemstilling inden for neurorehabilitering
 • Foretage kritisk litteraturlæsning
 • Kvalificere og diskutere aktuelle problemstillinger inden for neurorehabilitering

 

Færdigheder

 • På et videnskabeligt grundlag bearbejde og identificere problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Analysere, vurdere og evaluere komplekse problemstillinger inden for neurorehabilitering
 • Opbygge et videnskabeligt struktureret projekt på baggrund af teori og litteratur
 • Skriftligt og mundtligt formidle og diskutere komplekse problemstillinger inden for neurorehabilitering på et forskningsbaseret grundlag

 

Kompetencer

 • Selvstændigt lave en skriftlig og mundtlig akademisk fremstilling
 • Diskutere og formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikke-specialister
 • Udvælge og analysere et videnskabeligt område og kommunikere dette ud på højeste internationale niveau med henblik på at bidrage til fremtidig forskning