SNRM20004U Implementering af forskningsbaseret viden om neurorehabilitering - organisation og forandring

Årgang 2020/2021
Engelsk titel

Implementation of research-based knowledge of neurorehabilitation - Organisation and change

Uddannelse

Master i neurorehabilitering https://neurorehab.ku.dk/

Kursusindhold

Kursets formål er at introducere de studerende til implementering af optimeret neurorehabilitering i praksis, og til de udfordringer der eksisterer i forbindelse med dette.
Undervisningen vil derfor bygge på teori om organisationer og organisationspsykologi, barrierer i forbindelse med implementering samt teknologiske løsninger. På kurset vil der være fokus på nedenstående specifikke emner:

 • Organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Implementering af neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Transition – patientens vej fra central enhed til eget hjem
 • Sikring af en multidiciplinær tilgang til neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Psykologiske faktorer ved neurorehabilitering
 • Organisationer, herunder forandringsledelse
 • Anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
 • Evaluering af effekten af organisationsforandringer set fra et organisatorisk perspektiv, et fagprofessionelt perspektiv eller brugerperspektiv
 
Målbeskrivelser

Efter endt kursus forventes den studerende at kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisationsteori og -psykologi
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Redegøre for og diskutere anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
   

Færdigheder

 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser
 • Anvende begreber inden for organisationsteori og -psykologi og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Implementere forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem organisationer, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser

 

Litteraturlisten findes på e-læringsportalen Absalon

Ansøgere skal have baggrund i følgende uddannelser: professionsbacheloruddannelsen i ergoterapi, fysioterapi, sygeplejerske, bachelor- eller
kandidatuddannelse i medicin og lignende sundhedsvidenskabelige uddannelser, samt bachelor- eller kandidatuddannelse i psykologi.
Dimittender med en bachelor- eller kandidatuddannelse i idræt kan optages på baggrund af dokumentation for beståede studieaktiviteter inden
for det neurovidenskabelige fagområde.
On-campus undervisning, gruppearbejde samt e-læring
Det anbefales at alle e-læringsmoduler i Absalon er gennemført før deltagelse i eksamen
 • Kategori
 • Timer
 • Forelæsninger
 • 0
 • Holdundervisning
 • 0
 • Forberedelse (anslået)
 • 0
 • E-læring
 • 0
 • Eksamen
 • 0
 • I alt
 • 0
Løbende feedback i undervisningsforløbet
Point
7,5 ECTS
Prøveform
Mundtlig prøve, 25 min.
---
Hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform
7-trins skala
Censurform
Ingen ekstern censur
Flere interne bedømmere
Eksamensperiode

Se eksamensplan (Eksamensplan endnu ikke offentliggjort)

Reeksamen

Se eksamensplan (Eksamensplan endnu ikke offentliggjort)

Kriterier for bedømmelse

For at opnå karakteren 12 skal den studerende kunne:

Viden

 • Redegøre for udvalgte  teoretiske retninger inden for organisationsteori og -psykologi
 • Redegøre for, og forholde sig kritisk til organisering af neurorehabilitering i forskellige sektorer
 • Redegøre for og diskutere anvendelse af velfærdsteknologi i neurorehabilitering
   

Færdigheder

 • Analysere, diskutere og vurdere andres og egne rehabiliteringsindsatser
 • Anvende begreber inden for organisationsteori og -psykologi og sætte dem i relation til neurorehabilitering i teori og praksis
 • Applicere kursets teorier og begreber på aktuelle cases fra egen praksis
 • Argumentere for neuroplasticitets baseret neurorehabilitering
 • Formidle forskningsbaseret viden til andre faggrupper
   

Kompetencer

 • Implementere forandringer i en praksis eller organisation i forhold til optimering af neurorehabiliteringsindsatsen
 • Strukturere og iværksætte forslag der ud fra teori om organisationers opbygning og samspil mellem organisationer, kan anvendes til at forbedre praksis
 • Igangsætte og indgå i et multidisciplinært samarbejde om neurorehabiliteringsindsatser